CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

CAW is solidair met vluchtelingen

25.09

CAW is solidair met vluchtelingen

Aanpak crisis moet humaan zijn

De meningen over de vluchtelingencrisis zijn talrijk. Ze zijn ook verdeeld. We stellen vast dat het debat polarisering in de hand werkt en dat politieke agenda’s vaak de bovenhand nemen. Het CAW wenst vooral bij te dragen aan een constructief debat en een humane aanpak.

Vluchtelingen zijn mensen

Het is hartverwarmend om te zien dat zo veel burgers initiatieven nemen om ter hulp te schieten. Aan de andere kant is het pijnlijk om te zien hoe verdeeld onze samenleving is over dit thema. We twitteren en posten er allemaal op los, met allemaal onze eigen mening. Wat te vaak vergeten wordt in volle discussie, is dat we het nog steeds over mensen hebben. Mensen zoals u en ik, met een eigen verhaal. In het CAW worden we regelmatig geconfronteerd met die verhalen.
We willen de samenleving dan ook uitnodigen om mee solidair te zijn en vluchtelingen welkom te heten. Er is dringend nood aan degelijke en voldoende opvang en begeleiding voor de mensen die in België een asielaanvraag doen. Dat is belangrijker dan het scoren van politieke punten.

Anticiperen op toekomstige hulpvragen

Een humane en professionele aanpak van deze crisis is nu prioritair. Deze crisis zal namelijk niet stoppen wanneer de wachtrijen voor de Dienst Vreemdelingenzaken verdwenen zijn, het Maximiliaanpark niet langer als tentenkamp dient en de camera’s en journalisten ander nieuws vinden. We moeten anticiperen op de vele hulpvragen die nog zullen volgen. Na een eerste opvang zullen ook andere vragen volgen, zoals de vraag naar psychosociale ondersteuning en de zoektocht naar een woning. In het kader hiervan kan iedereen, die minimum voor een jaar een woonst ter beschikking kan stellen, dit alvast melden aan het CAW in de regio via www.caw.be/help-een-vluchteling.

CAW draagt bij aan humane aanpak

De CAW’s wensen hun steentje bij te dragen. Ze willen hun expertise en ervaring qua ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen graag verder inzetten, en willen deze ook delen met overheden, partners en burgerinitiatieven. Samen kunnen we zo de integratiekansen van deze mensen bevorderen.