CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Deelt het CAW mijn informatie met anderen?

Je hulpverlener deelt geen informatie met anderen zonder jouw toestemming. Enkel binnen het eigen team deelt je hulpverlener informatie met zijn teamcollega’s en teamverantwoordelijke.  

Je hulpverlener is gebonden door het beroepsgeheim. Dat geldt ook voor stagiairs, vrijwilligers en andere medewerkers van het CAW.