CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Gerechtelijk opgelegde hulp

Het CAW begeleidt ook mensen die door het gerecht hulp opgelegd krijgen. Dat kan gaan over een leermaatregel die de rechter oplegt aan iemand die een misdrijf pleegde. Het kan ook gaan om een beslissing van een rechter die het contact wil herstellen tussen ouder en kind. 

De bezoekruimte

De bezoekruimte is een oefenruimte waarin je als ouder met je kind nieuwe kansen krijgt om contact te hebben met elkaar. Je kan er stap voor stap een betrouwbare relatie opbouwen. We ondersteunen je tijdens de overdracht van het kind en tijdens het bezoek zelf. In de bezoekruimte zelf ondersteunen we je zodat iedereen tot rust kan komen en conflicten afnemen.
De bezoekruimte is niet alleen toegankelijk via een gerechtelijke beslissing. Je kan bijvoorbeeld ook beroep doen op de bezoekruimte na een regeling die via (vrijwillige) bemiddeling tot stand komt.

Meer informatie? Neem contact op met het onthaal van een CAW in je buurt. Een overzicht van de verschillende onthaalpunten in Vlaanderen en Brussel vind je hier. Je kan ook zoeken op postcode of woonplaats op ons kaartje.

Daderhulp als alternatieve gerechtelijke maatregel

De CAW’s zetten zich al sinds 1995 in voor alternatieve maatregelen, met een welzijnsgerichte aanpak. Het gaat om gerechtelijk opgelegde hulp in de vorm van begeleiding of vorming voor daders. De probleemoplossende en herstelgerichte aanpak staat steeds centraal.

Er bestaan meerdere projecten met diverse invullingen. Er wordt steeds een actieve inspanning verwacht van de daders. En de wil om (opnieuw) als verantwoorde burger een plaats in te nemen in onze samenleving.

Dader In-zicht:

legt de focus vooral op de problemen die aan de basis liggen van de daden. Het doel is de dader inzicht te bieden in zichzelf en van daaruit constructieve stappen te ondernemen om moeilijkheden aan te pakken. Het gaat hier om wekelijkse individuele sessies van 1u.
Verwijzingen kunnen via de wet op het uitstel, de opschorting en de probatie en de wet op bemiddeling in strafzaken.

Slachtoffer in Beeld:

legt de focus vooral op het perspectief van het slachtoffer. Het doel is de dader inzicht te bieden in de gevolgen van zijn daden, in het bijzonder voor de slachtoffer. De vorming bestaat deels uit groepssessies, en deels uit individuele gesprekken.
Verwijzingen kunnen via de wet op de bemiddeling in strafzaken en de wet op probatie. Meer info?

Leerproject daders seksueel geweld:

is een project specifiek voor daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure. Er wordt steeds individueel en op maat gewerkt.

Naast de opgelegde hulp aan seksueel delinquenten, biedt het CAW ook hulp op vrijwillige basis in deze context. Zowel volwassenen als minderjarigen vanaf twaalf jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen of dreigen te stellen kunnen in het CAW terecht.

Wanneer verwijzen?

De leerprojecten zijn uitsluitend via verwijzing toegankelijk. Justitie kan verwijzen via de wet op bemiddeling in strafzaken en de wet op de opschorting, uitstel, en probatie.

Waarom verwijzen?

Straffen moet in de eerste plaats een herstel zijn, in plaats van vergelding. Wij benaderen deze vorm van hulpverlening dan ook steeds vanuit een welzijnsperspectief. Het grote verschil met andere maatregelen is dat plegers niet alleen vanuit strafperspectief benaderd worden, maar dat de sociale begeleiding een erg grote rol speelt. We hebben oog voor de omgeving van de persoon. We stellen oorzaken en gevolgen van de strafbare feiten steeds mee in het daglicht. We richten ons op herstel en het voorkomen van herval. Kortom, we willen ervoor zorgen dat zowel slachtoffers als daders terug een positieve plaats in de samenleving kunnen krijgen.

Contacteer het onthaal

Heb je nog vragen? Wens je door te verwijzen naar een bepaald CAW? Wil je beroep doen op onze vrijwillige hulp?
Neem dan contact op met het onthaal van een CAW in je buurt. Een overzicht van de verschillende onthaalpunten in Vlaanderen en Brussel vind je hier. Je kan ook zoeken op postcode of woonplaats op ons kaartje.

jongen_op_trappen

Vooraleer ik mocht starten aan de vorming Dader In-Zicht, moest er een intakegesprek plaatsvinden. Met knikkende knieën ben ik hier naartoe getrokken, omdat ik altijd met een redelijk sceptisch gevoel en vol vooroordelen heb gekeken naar sessies bij een psycholoog of psychiater. Maar Lees verder