CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Heeft een straathoekwerker beroepsgeheim?

Ja, absoluut. Als straathoekwerker is het beroepsgeheim cruciaal. Wanneer een straathoekwerker contact opbouwt met mensen  op straat dan moeten zij hem of haar kunnen vertrouwen. Een straathoekwerker zal aan mensen onvoorwaardelijk  aangeven dat zij beschermd worden door dit beroepsgeheim. Men heeft dus niet ‘een klein beetje’ beroepsgeheim .

De omstandigheden waarin een straathoekwerker dit doorbreekt zijn heel beperkt. Alleen als één of meerdere personen ernstig of plots gevaar lopen, kan een straathoekwerker overwegen om het beroepsgeheim te doorbreken.  Zo’n  beslissing neemt een straathoekwerker nooit alleen, maar in overleg met zijn team of coördinator.