CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Hoe moet je als vrijwilliger omgaan met vertrouwelijke informatie?

Als vrijwilliger kom je in een CAW vaak in aanraking met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. In de brochure ‘omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim door vrijwilligers’ vind je zeker al heel wat antwoorden.  CAW’s hebben duidelijke richtlijnen bij voor  het ‘vertrouwelijk omgaan met cliëntinfo’. Deze sectorafspraken gelden voor zowel vaste medewerkers als vrijwilligers.

In de introductie zullen we je zeker ook uitgebreider meegeven wat de afspraken hierover zijn in onze organisatie.