CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Jaarverslag 2017| CAW Halle-Vilvoorde

04.04

Jaarverslag 2017| CAW Halle-Vilvoorde

Beste lezer,
In deze derde editie van ons jaarverslag kunnen wij u opnieuw boeiende verhalen presenteren die gestalte geven aan het gevarieerde aanbod van onze hulpverlening. 
Centraal hierbij staat verbinding in al zijn aspecten. 
Wij zijn blij dat de Minister van Welzijn beslist heeft om onze inspanningen van de afgelopen vier jaren in de zorgregio Tervuren te erkennen door in een eerste programmatiestap 4,5 vte uitbreiding te voorzien met ingang van 1 januari 2018. Hierdoor kunnen wij deze zorgregio verbinden met onze 3 andere in Halle, Vilvoorde en Asse en een minimaal CAW-aanbod verankeren in het volledige werkingsgebied Halle-Vilvoorde voor zowel volwassenen als jongeren. 
Als ouders uit elkaar gaan is er altijd het risico op vechtscheidingen met destructieve gevolgen voor zowel de kinderen als de ouders. Wij zetten al jaren in op het voorkomen van zo’n schrijnende situaties en nemen u daarom graag mee in het verhaal van een vrijwilliger in onze bezoekruimte. Daarnaast kan u kennis maken met 2 nieuwe groepsprojecten: Kinderen Uit de Knel en Raar Zo Uit Elkaar. Allen beogen, ook in de moeilijke omstandigheden van een relatiebreuk, ouders en kinderen met elkaar te blijven verbinden
Wonen is een basisrecht voor iedereen maar dit staat steeds meer onder druk voor kwetsbare doelgroepen. 
In 2017 hebben wij onze werking in Haven 21 geheroriënteerd om meer tegemoet te kunnen komen aan de behoeften inzake wonen en de verbinding te maken met een toekomst naar zelfstandig wonen
Met onze participatie in de Herstelacademie brengen wij de verbinding naar een zinvolle taak binnen de samenleving voor mensen met psychische problemen in de praktijk
Ons crisisteam en onze inloopcentra zoeken telkens weer naar nieuwe wegen en methodieken om mensen op moeilijke momenten in hun leven kordaat en onvoorwaardelijk te steunen en zo te verhinderen dat de verbinding met hun omgeving afgesneden wordt
In 2017 hebben wij ons partnerschap in tal van oproepen naar opbouw en samenwerking in netwerken ten dienste van zeer kwetsbare doelgroepen ten volle opgenomen waardoor de banden met andere welzijnsdiensten binnen geestelijke gezondheidszorg, jongerenwelzijn, VAPH-sector, OCMW en diensten maatschappelijk werk verder werden geïntensifieerd
Hopelijk resulteren ze volgend jaar ook in concrete samenwerkingsprojecten op het terrein. 
Wij hadden in 2017 nog wat energie over om de verbinding te maken met onze ruimere, maatschappelijke omgeving en hebben onze eerste Ring Rond-activiteit uitgezet en een project met cliënten georganiseerd: Expo ’17. 
Door de overheveling van de provinciale bevoegdheden inzake welzijn naar Vlaanderen hebben wij helaas ook afscheid moeten nemen van een jarenlange, fijne samenwerking met deze diensten van de provincie Vlaams-Brabant. Wij blijven hun verbondenheid met onze regio en hun zorgzaamheid naar een gelijkwaardige spreiding van het welzijnswerk in Vlaanderen in ieder geval koesteren. 
 
Elise Moriau
Directeur CAW Halle-Vilvoorde