CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Omgaan met informatie over cliënten

CAW's maakten uitdrukkelijk afspraken over hoe hulpverleners moeten omgaan met informatie over cliënten.

De zwijgplicht van de hulpverlener bij het CAW

Je hulpverlener is gebonden door het beroepsgeheim: wat je bij het CAW vertelt, blijft onder ons. Dat beroepsgeheim geldt voor alle medewerkers, stagiairs of vrijwilligers van het CAW.

Als je bij het CAW hulp vraagt, hoef je jouw naam niet te zeggen, anoniem kan ook.

Praat jouw hulpverlener met iemand in het CAW over jouw situatie?

Voor professionele hulpverlening is teamoverleg nodig, soms ook over jouw situatie. Iedereen die betrokken is bij het teamoverleg, houdt zich aan het beroepsgeheim ten aanzien van externe diensten en organisaties.

Uitzonderingen op het beroepsgeheim

Gedeeld beroepsgeheim

Soms is het nodig dat we in hulpverlening met iemand anders van hetzelfde team, een ander team of een andere organisatie samenwerken. Dat kan alleen in overleg met jou én met jouw toestemming.  Ook bij doorverwijzing doen we dit op deze manier.

Hoe?

 • Jij beslist welke informatie je hulpverlener mag doorgeven en aan wie.
 • We wisselen alleen informatie uit die voor de hulpverlening nodig is.
 • Indien het zinvol, bespreken we hoe we deze informatie doorgeven. 

Een noodtoestand

In uitzonderlijke situaties kan een hulpverlener beslissen om het beroepsgeheim te doorbreken. Denk hierbij aan zeer ernstige of zelfs levensbedreigende situaties voor jou of anderen. De hulpverlener kan anderen dan op de hoogte brengen of hulp vragen, om deze noodtoestand te stoppen.

Zelfs in deze situatie probeert de hulpverlener dit  eerst met jou te bespreken. In deze noodsituatie kan de hulpverlener uitzonderlijk zonder jouw toestemming deze stap naar anderen zetten.

Recht op een dossier

Waarom een dossier?

Je hulpverlener en jij werken samen met een “dossier”. Het dossier is een hulpmiddel in de hulpverlening. Het dient ondermeer om afspraken te noteren en  je situatie op te volgen.

Wil je geen dossier? Je hebt het recht om een dossier te weigeren.

Je kan dit aan de hulpverlener laten weten. Deze zal met jou bespreken wat dit betekent voor jouw hulpverleningsproces.

Wat staat er in jouw dossier?

 • Er staan alleen gegevens in die belangrijk zijn om je situatie op te volgen.
 • Je kan ook aangeven welke vertrouwelijke informatie je liever niet in je dossier wil.
 • De hulpverlener formuleert alles zo begrijpelijk mogelijk in jouw dossier.

Wie kijkt in jouw dossier?

 • Jij zelf hebt altijd het recht om jouw dossier in te kijken, hierin staan voor jou geen “geheimen”.
 • Je kan dit inkijken, samen met een vertrouwenspersoon die je zelf kiest.
 • Alleen wie met jouw hulpverlening te maken heeft, kijkt het in.
 • CAW-medewerkers hebben een paswoord nodig om aan het dossier te kunnen. 
 • Je hebt het recht te weten wie in het CAW toegang krijgt tot jouw dossier. 

Beroepsgeheim bij jongeren?

Ons beroepsgeheim geldt ook bij kinderen en jongeren.

Tegenover je ouders houdt de hulpverlener zich aan de zwijgplicht. De hulpverlener vertelt je ouders niets zonder dat jij instemt.

Wanneer we informatie uit je dossier doorgeven aan andere hulpverleners of diensten, gebeurt dit enkel met jouw toestemming.

Contact met je ouders

Soms is het in jouw belang dat de hulpverlener contact heeft met je ouders. Dit kan zijn op jouw vraag, maar ook op vraag van je ouders of van je hulpverlener.

 • Tot je 18 bent staan je ouders in voor je opvoeding. Hun “ouderlijk gezag” geeft ze bijvoorbeeld in ernstige noodsituaties het recht om te weten dat je bij ons kwam aankloppen.
 • De hulpverlener heeft enkel contact met je ouders, na overleg met jou.
 • Jij hebt steeds het recht om zelf je visie te geven. Jouw visie nemen we altijd serieus.

Je dossier inkijken als jongere?

Net als volwassenen heb jij als minderjarige het recht om je dossier bij het CAW in te kijken.

 • Je kan dat zelf doen of samen met een bijstandspersoon (afhankelijk van je leeftijd of rijpheid).
 • De bijstandspersoon kan een ouder of een andere volwassene (met beroepsgeheim of een leerkracht) zijn.
 • Jij kiest zelf of je je dossier met of zonder bijstandspersoon inkijkt.

Vragen?

Heb je vragen over hoe hulpverleners omgaan met jouw dossier of met informatie over jou? Laat het ons weten.

Alle CAW’s maakten uitdrukkelijk afspraken over hoe hulpverleners moeten omgaan met informatie over cliënten. En natuurlijk kun je ook bij je hulpverlener terecht voor tekst én uitleg.

Voel je jezelf toch niet gehoord, kan je klacht neerleggen.

Je doet dit door aan je hulpverlener of een andere CAW-medewerker te laten weten dat je een klacht hebt. Meer info over de klachtenprocedure vind je ook op deze pagina.