CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Problemen voorkomen

Het CAW wil niet alleen werken aan het oplossen van problemen. Het wil ook werken aan het voorkomen van die problemen.

Vorming en groepswerking

Verschillende CAW’s organiseren vormingen of groepswerking in het kader van preventie. Neem een kijkje op de site van de CAW’s hieronder die vormingen aanbieden om meer te weten te komen.
CAW Limburg
CAW Brussel
CAW Noord-West-Vlaanderen
CAW Zuid-West-Vlaanderen

Projecten en acties

Er lopen ook heel wat projecten en acties in het kader van preventie, die gebaseerd zijn op een initiatief van, of een samenwerking met een CAW.

Sensibiliseren en signaleren

Wij willen mensen ook informeren en signalen geven aan het brede publiek en de beleidsmakers over wat wij in de dagelijkse praktijk opmerken. Evoluties die ons verontrusten of bepaalde vragen die steeds meer voorkomen in ons onthaal. We doen dit door duidelijke standpunten in te nemen en die naar buiten te brengen. Steeds met het oog op welzijn. Jouw welzijn, en dat van alle anderen in de samenleving.

Individuele preventie

Naast algemene preventie werken de hulpverleners van het CAW ook steeds aan preventie op individueel niveau. Er wordt met andere woorden in elk gesprek aandacht besteed aan het voorkomen van (verdere) problemen, of het voorkomen dat problemen zich opnieuw voordoen.

Neem een kijkje op de site van jouw CAW om te zien wat ze doen op vlak van preventie.

CAW Limburg
CAW De Kempen
CAW Antwerpen
CAW Boom Mechelen Lier
CAW Oost-Brabant
CAW Brussel
CAW Halle Vilvoorde
CAW Oost-Vlaanderen
CAW Noord-West-Vlaanderen
CAW Centraal-West-Vlaanderen
CAW Zuid-West-Vlaanderen