CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Richtlijnen

Het CAW staat open voor mensen met vragen en problemen. Daarbij houdt het CAW de drempel bewust zo laag mogelijk. Want het CAW is er voor iedereen, en zeker voor mensen die maatschappelijk meer kwetsbaar zijn, wegens kansarmoede, thuisloosheid, scholing, leeftijd of afkomst. We vinden het belangrijk dat de welzijnsvragen en problemen zichtbaar zijn. Door het in beeld brengen van de manier waarop mensen hiermee omgaan, wordt de stap voor anderen om hulp te zoeken iets makkelijker. En in de samenleving worden mensen zich bewuster van het belang van solidariteit en verbondenheid. Hierin hebben media een belangrijke maatschappelijke rol. Daarom willen we graag ingaan op vragen van journalisten en researchers om vanuit de praktijk thema’s te kunnen brengen in woord en beeld.

Informatieve vragen of interview met een medewerker

Gaat het om een informatieve vraag over het beleid of de werking van de CAW’s? Of wil men meer informatie over de manier waarop CAW’s hulp bieden bij bepaalde problemen? Dan zullen we zeker ons best doen om hierop in te gaan.

Wanneer er een interview wordt gevraagd met een medewerker uit de sector over een bepaald thema, willen we deze vraag ook graag verspreiden.

Voor deze vragen kan je steeds terecht bij SOM, de federatie van sociale ondernemingen:

Anita Cautaers, directeur intersectoraal beleid
tel. 0492 73 54 23
anita.cautaers@som.be

Wil je meer info over de welzijnsthema’s zelf, zoals echtscheiding, armoede, thuisloosheid, geweld en misbruik,…? Wil je graag feiten en cijfers, achtergrondinfo over oorzaken, gevolgen, methoden van aanpak,….?

Voor deze vragen kan je terecht bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Ludo Serrien, directeur Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
tel. 0479 98 22 72
ludo.serrien@steunpunt.be

Vragen om een cliënt te interviewen

Wanneer er een vraag is om een cliënt te interviewen, zullen wij steeds een aantal afwegingen maken:

  • Wat is de doelstelling en de visie van het programma?
  • Welke getuigenissen  zoekt men en waarom?

Als CAW’s vinden we het immers een voorwaarde

  • dat er respectvol wordt omgegaan met de cliënten. Veel cliënten hebben traumatische ervaringen achter de rug en kunnen sensatiezucht missen, maar zijn wel bereid op een open en respectvol gesprek in te gaan.
  • dat er de garantie is dat het zal gepubliceerd worden of uitgezonden. Maar dan ook enkel en alleen na controle en met toestemming van de hulpverlener en/of de cliënt in kwestie. Het vertellen van een persoonlijk verhaal heeft vaak een belangrijke betekenis voor de persoon. dat het verhaal van een cliënt steeds ook verbonden wordt met de hulp die geboden kan worden, ofwel geïntegreerd in het verhaal, ofwel informatie bij het verhaal.
  • dat er steeds wordt verwezen naar de contactgegevens om hulp te vragen (het centraal CAW-nummer: 078 150 300, onthaal@caw.be en de website www.caw.be )

Een vraag van een journalist wordt steeds op een teamoverleg besproken in een CAW.  Daarom kan het enige tijd vragen vooraleer wij kunnen antwoorden op deze vraag.

Wanneer wij ingaan op deze vraag spelen wij je vraag door aan cliënten. Indien zij akkoord gaan zich te laten interviewen, vragen wij de cliënt om zelf contact op te nemen met de journalist. 

Wij geven zelf nooit cliëntinformatie door, omwille van het beroepsgeheim. 

Indien een cliënt dat wenst kan een CAW-hulpverlener hem/haar bijstaan voor of tijdens een interview.

Vermelding: bel 078 150 300 of mail naar onthaal@caw.be

We vragen om, telkens wanneer het CAW wordt aangesproken voor een artikel, interview of vraag

  • er telkens wordt verwezen naar het CAW voor mensen die hulp zoeken. Mensen kunnen steeds contact opnemen met het centraal nummer 078 150 300 of mailen naar onthaal@caw.be . Elke vraag via dit telefoonnummer of mailadres wordt beantwoord door een hulpverlener van een CAW.
  • Het logo van het CAW correct wordt vermeld.
  • Er wordt verwezen naar de website www.caw.be of naar een specifieke pagina op deze website voor meer informatie.