CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Tips voor ouders en leerkrachten

kind en vader hand in hand

Hoe kan je kinderen helpen?

 • Geef aandacht aan de kinderen die door de schokkende gebeurtenis getroffen zijn. Zij maken, net zoals volwassenen, een verwerkingsproces door. Kinderen hebben gelijkaardige gevoelens en reacties, maar uiten die dikwijls op een andere manier.
  Probeer de oude structuur en routine van het kind zo snel mogelijk te herstellen, bijvoorbeeld door het slaapritueel te hervatten, het kind opnieuw naar de sportvereniging, school,... te laten gaan.
  Bereid het kind voor op mogelijke reacties uit zijn omgeving.
  Nodig het kind uit om te praten over het gebeurde.
  Vraag kinderen wat ze nodig hebben.
 • Stimuleer kinderen om hun gevoelens te uiten. Verdriet hebben mag!
 • Geef juiste informatie over de feiten: fantasie is vaak erger dan de werkelijkheid.
 • Spelen is de taal van kinderen. Laat kinderen het gebeurde naspelen, erover tekenen of knutselen.
 • Accepteer heftige reacties van het kind, zonder daar helemaal in mee te gaan. Behoud bestaande grenzen.
 • Bij een overlijden is het goed dat het kind afscheid kan nemen van de overleden persoon. Het kind laten deelnemen aan de uitvaart kan een manier zijn. Het is belangrijk dat het kind hierover zelf kan beslissen.
 • Denk ook aan jezelf. Ontken je eigen gevoelens niet. Als volwassene mag je ook angst en verdriet hebben of kwaad zijn. Er mag ook plaats zijn voor positieve gevoelens. Je mag dit tonen aan een kind. Kinderen voelen heel snel gevoelens aan, ook al worden ze niet uitgesproken.
 • Zoek steun bij andere volwassenen.
 • Als ouder is het belangrijk om de directe omgeving van het kind in te lichten, zoals de school, de jeugdbeweging, de sportvereniging,...
 • Je kan de pijn van het kind niet wegnemen: je kan het leren hoe ermee om te gaan maar je kan hem of haar er niet tegen beschermen.