CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Waarom houdt het CAW een dossier bij?

Het dossier is een registratiemiddel en een hulpmiddel in de hulpverlening. Het dient o.a. om afspraken te noteren en je situatie op te volgen. 

De elektronische verwerking gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met art. 10 van het Decreet Algemeen Welzijnswerk.