CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

Welke onkosten worden vergoed?

Vrijwilligerswerk is onbetaald. De wet laat toe dat vrijwilligers een onkostenvergoeding kunnen  ontvangen. Een CAW bepaalt zelf of er een onkostenvergoeding wordt betaald aan vrijwilligers. Indien dit gebeurt, kan een CAW kiezen voor een forfaitaire of een reële kostenvergoeding.  Bij een forfaitaire vergoeding betaalt het CAW je een bedrag uit  zonder dat je hiervoor bewijsstukken nodig hebt.  Bij een reële vergoeding  zal de organisatie je werkelijk gemaakte kosten terugbetalen. Hiervoor moet je als vrijwilliger de nodige bewijsstukken binnenbrengen. Meer detailinformatie vind je in de folder “de wet betreffende de rechten van de vrijwilliger”. Op www.vrijwilligerswerk.be vind je de actuele forfaitaire maximumbedragen.
Opgelet: als vrijwilliger kan je niet bij de ene organisatie vrijwilligerswerk doen waar je een forfaitaire kostevergoeding ontvangt en bij de andere waar je een reële kostenvergoeding ontvagnt.   je meot er als vrijwilliger zelf op toezien dat je de maximumbedragen niet overschrijdt. Het CAW waar je als vrijwilliger werkt kan trouwens niet weten waar je nog vrijwilligerswerk doet.