Fishbowl

Er komen steeds meer uitdagingen op ons af, en dit zal alleen maar toenemen.

Naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen heeft het CAW het memorandum ‘CAW maakt sterker’ uitgebracht: https://www.caw.be/memorandum/. In het memorandum duiden we aan de hand van 7 speerpunten hoe beleidsmakers een verschil kunnen maken voor mensen in een kwetsbaar moment en hoe ze winst kunnen boeken op vlak van een sterker welzijnsbeleid.

Vanuit het CAW vinden we het belangrijk om reflectie en uitwisseling aan te moedigen. Daarom organiseren we op 28 maart een dialoogtafel over volgende 2 speerpunten:

  1. Toegankelijke hulpverlening
  2. Dak- en thuisloosheid

De overkoepelende vraag is hoe we onze samenleving met een sterk welzijnsbeleid het best organiseren. CAW wil zo bijdragen tot sociale verandering en ontwikkeling, en laten zien hoe we het verschil maken voor mensen in een kwetsbaar moment en voor een sterk welzijnsbeleid.

We willen dit doen aan de hand van de Fishbowl methodiek. De fishbowl is een interactief rondetafelgesprek. De inner circle bestaat uit een klein panel van belangrijke beleidsmakers. Zij zullen hun specifieke visie op het thema toelichten. De deelnemers van de buitenste cirkel (de figuurlijke ‘visbokaal’) zitten rond het panel en luisteren naar de reflecties. Daarna krijgen zij de kans om onderling nog te debatteren over het thema, waarna zij (vrijblijvend) de inner circle kunnen binnenstappen om persoonlijke opvattingen toe te lichten. Zo neemt de hele groep deel aan het gesprek.

Waar & wanneer?

28 maart 2024
Locatie: Ondernemerscentrum Piazza, Spanjestraat 141, Roeselare
Ontvangst met broodjes: 18u
Start fishbowl: 19u
Netwerkmoment: 21u

Wil je graag deelnemen aan het debat?

Inschrijven kan via deze inschrijvingslink. Gelieve op voorhand in te schrijven.