Aanmelden GBO Leuven Noord

Goede samenwerking tussen diensten kan de drempel naar hulpverlening voor heel wat mensen verlagen. Tegelijkertijd verhoogt een gerichte aanmelding de efficiëntie van de hulpverlening.

Daarom kan u, als professionele zorgverlener en doorverwijzer, door het invullen en verzenden van dit online formulier iemand aanmelden bij het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) van de Eerstelijnszone Leuven Noord. Dit is een samenwerkingsverband tussen

  • het Centrum Algemeen Welzijnswerk,
  • de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten,
  • het OCMW’s van Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo.
Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Bij deze diensten kan je terecht met gelijk welke welzijnsvraag. Elk van deze diensten organiseert een brede onthaalfunctie, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Een hulpverlener helpt om welzijnsvragen te verhelderen, heeft oog voor de samenhang van problemen en gaat na of iemand recht heeft op sociale voordelen. Als de hulpverlener zelf geen oplossing kan aanreiken voor je probleem, dan zal hij doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

Hoe werkt het?

  • U vult het online aanmeldingsformulier in en geeft hierin alvast mee voor welke welzijnsvraag u wenst aan te melden. Geef best, in overleg met de persoon die u wenst aan te melden, al wat achtergrondinformatie mee.
    Indien het bekend is dat er reeds andere diensten betrokken zijn, kan u dit ook vermelden in het formulier.
  • Een hulpverlener van OCMW, CAW, Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit neemt binnen de 5 werkdagen contact op met de persoon die u aanmeldde, voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste afspraak in te plannen. Wanneer dat gelukt is, laten wij u dit weten via mail. We vragen hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.
  • Als we na 3 pogingen uw cliënt niet kunnen bereiken, contacteren we u via mail om u hierover te informeren, en dit met toestemming van uw cliënt. Dit geeft u de kans om dit opnieuw met uw cliënt te bespreken.

Goede samenwerking is enkel mogelijk indien er goede communicatie is tussen betrokken diensten. Geef dan ook zeker aan op het aanmeldingsformulier of u al dan niet terugkoppeling wil over het voorgestelde vervolgtraject voor uw cliënt. Hiervoor vragen we steeds toestemming uw cliënt.