Adviescentrum Migratie

Migratie als positieve realiteit!

Bekijk de locaties

Het Adviescentrum Migratie (ACM) is toegankelijk voor alle mensen met  verblijfsvragen. We gaan samen op zoek naar juiste informatie en mogelijke perspectieven. Zo bouwen we aan een gelijkwaardige samenleving en bieden we meerwaarde voor het individu én de maatschappij.

Deze hulpverlening is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

We doen dat steeds met respect voor ieders individuele beleving, vanuit een rotsvast geloof in de krachten van ieder mens en op maat van de hulpvrager.

Ons aanbod

Individuele hulpverlening

Socio-juridische hulpverlening voor asielzoe- kers, vluchtelingen, geregulariseerden, mensen zonder wettig verblijf en mensen met vragen over hun verblijfspapieren, nationaliteitswetge- ving of gezinshereniging.

Vrijwillige terugkeer

Informatie en administratieve ondersteuning bij vrijwillige terugkeer. Er wordt met de cliënt gekeken naar een mogelijk terugkeerperspec- tief. Samen met IOM werkt men een eventueel reïntegratieproject uit in het thuisland.

Vrouwenwerking

Vluchtelingenvrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond voor wie sociaal isolement dreigt, kunnen hier terecht voor activiteiten en het uitbreiden van hun netwerk.

Jongerenwerking

Alleenstaande jongeren tot 21 jaar kunnen bij het jongerenteam terecht voor individueel ad- vies en hulpverlening rond verblijf en integratie. Er is ook extra aandacht voor de jongeren via groepsactiviteiten.

Locaties
Bekijk alle locaties

Vorige Volgende