Fedasil 2018 - Wouter Van Vaerenbergh

CONEX Limburg

Bron foto: Fedasil 2018 - Wouter Van Vaerenbergh

CONEX Limburg zorgt ervoor dat administratieve diensten en organisaties die werken rond het thema migratie goed geïnformeerd zijn over het programma vrijwillige terugkeer. Zij kunnen op hun beurt migranten informeren en doorverwijzen naar de CAW-regiohuizen. De regiohuizen organiseren de vrijwillige terugkeer en re-integratie in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

CONEX

CONEX Limburg is een partnerproject in samenwerking met Fedasil.

CONEX is een netwerk van lokale overheden en organisaties die zorgen voor informatieverspreiding over het programma Vrijwillige Terugkeer. De steden Antwerpen, Gent, Oostende en Luik zijn partner in dit netwerk. In Brussel, Mechelen en Antwerpen zijn er ook organisaties die een rol als partner vervullen. CAW Limburg neemt deze rol op voor de provincie Limburg.

CONEX zoekt en informeert, samen met het partnernetwerk, mensen met een precair verblijf buiten het opvangnetwerk.

IOM

CAW Limburg en IOM werken samen voor het vrijwillige terugkeerprogramma. IOM organiseert de reis en de re-integratiesteun in het land van herkomst. IOM werkt ter plaatse samen met partners die de terugkeerders ondersteunen en advies geven met het oog op een duurzame terugkeer.

Doel

CONEX Limburg bouwt een partnernetwerk op van organisaties die werken rond migratie. We informeren deze partners over het programma Vrijwillige Terugkeer. Via dit netwerk proberen we mensen in precair verblijf buiten het opvangnetwerk te bereiken en te informeren over vrijwillige terugkeer.

Met het vrijwillige terugkeerprogramma kunnen migranten die niet over middelen beschikken vrijwillig terugkeren naar hun land van herkomst. Dit programma richt zich tot 2 groepen mensen:

  • Mensen die een aanvraag om internationale bescherming deden
  • Mensen die nog geen asielprocedure hebben opgestart

CONEX Limburg is een laagdrempelig, sociaal programma met een focus op menswaardigheid en vrije wil. Een maatschappelijk werker begeleidt mensen die een terugkeer overwegen tijdens het hele proces. Ze krijgen financiële en materiële ondersteuning om de reis te bekostigen en de re-integratie mogelijk te maken. Mensen mogen op elk moment beslissen uit het programma te stappen.

Kosten

De hulpverlening is gratis.

Aanmelden

Werk je voor een organisatie en wil je meer weten over CONEX?
Andreas de Boer
0486 32 20 74
adeboer@iom.int

Ben je een migrant en wil je meer info over vrijwillige terugkeer? 
Neem contact op met een CAW-regiohuis in jouw buurt en vraag naar een medewerker van het Team Integraal Welzijn of download onze brochure voor meer informatie.

Voor algemene vragen kan je ook terecht op https://www.vrijwilligeterugkeer.be/ of op het gratis nummer 0800 327 45.

Partners

Fedasil en IOM zijn partners in dit project.