Gezinsbegeleiding

Zijn er in je gezin voortdurend spanningen en heb je het gevoel dat jullie hierin vastlopen? Soms kan door deze problemen de verbondenheid tussen alle gezinsleden verloren gaan. Je verlangt dat de rust terugkeert. In een gezinsbegeleiding wordt met alle gezinsleden de situatie verkend en besproken. Jullie werken aan een andere manier van communiceren binnen het gezin. De hulpverlener bemiddelt bij conflicten en op die manier leer je in de praktijk ook anders omgaan met problemen die zich stellen.