Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de knel is een groepsprogramma voor ouders en hun kinderen die verwikkelend zijn in een vechtscheiding. Het welzijn van de kinderen wordt hierin steeds centraal gezet.

Wat is het?

Een scheiding kan zeer complex worden door slepende meningsverschillen. Niet alleen de twee ouders, maar ook familie, vrienden en instanties om hen heen raken betrokken in de strijd. Onderzoek toont aan dat kinderen lijden onder scheidende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. Ook ouders lijden onder de machteloos makende strijd. Een groepsaanpak bij deze problematiek werkt vaak goed!

Hoe gaan we te werk?

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. De ouder- en kindergroep komen gelijktijdig samen op acht groepssessies die twee uur duren.

De ouders leren de onderlinge strijd te verminderen en oplossingen te vinden voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De begeleiders geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te zetten.

De kinderen krijgen de ruimte om op een creatieve manier te uiten hoe het blijven vechten hen raakt. Daarnaast biedt de groep hen een lotgenotencontact. We richten ons op de krachten van kinderen en het vergroten van hun weerbaarheid.

Verloop

 • Beide ouders melden zichzelf aan.
 • Nadien wordt een intakegesprek gepland, waarin we informatie over het programma geven.
 • Als beide ouders willen deelnemen, volgt een tweede gesprek samen met de kinderen.
 • Op de netwerkinformatieavond brengen beide ouders minimaal twee personen uit hun omgeving mee, bijvoorbeeld vrienden, familie…
 • Beide ouders en hun kinderen nemen deel aan de acht groepssessies.
 • Na de sessies bekijken we met de ouders en kinderen of een vervolgtraject nodig is.

Wanneer

De netwerkvergadering gaat door op 23 januari 2020 van 19.00u tot 20.30u.

De acht groepssessies gaan tweewekelijks door op donderdagavond van 16u45 tot 19u00. Let op! Met de paasvakantie verspringen de data!
Deze sessies gaan door op volgende dagen:

 • 20 februari 2020
 • 5 maart 2020
 • 19 maart 2020
 • 2 april 2020
 • 23 april 2020 (wijziging wegens paasvakantie)
 • 30 april 2020 (wijziging wegens paasvakantie)
 • 14 mei 2020
 • 28 mei 2020
 • 4 juni 2020 evaluatie (of reservedatum bij annulatie van een sessie)

Kostprijs

Het programma is volledig gratis.

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan via mail: kinderenuitdeknel@cawdekempen.be
Je kan ook een brief sturen naar Kinderen uit de Knel, Hofkwartier 23, 2200 Herentals.

Meer info op kinderenuitdeknel.be