Kinderen uit de knel

Kinderen uit de knel is een groepsbehandeling voor ouders en kinderen die verwikkelend zijn in een vechtscheiding. Het welzijn van de kinderen wordt hierin steeds centraal gezet.

Wat is het?

Kinderen uit de knel is een groepsbehandeling voor ouders en kinderen die verwikkelend zijn in een vechtscheiding. Het welzijn van de kinderen wordt hierin steeds centraal gezet.

Hoe gaan we te werk?

In acht sessies werken de ouders aan het doorbreken van bepaalde patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen werken in een aparte groep rond hun beleving van hun scheidende ouders in de vorm van tekeningen, theater, rollenspellen ed.

Kostprijs

Het totale programma kost 80 € per gezin. In bepaalde omstandigheden is een verminderd tarief van toepassing.

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan na doorverwijzing via een rechtelijk vonnis of maatregel of op vrijwillige basis.

Aanmelden kan via mail: kinderenuitdeknel@cawlimburg.be

In Limburg wordt ‘Kinderen uit de knel’ gedragen door een samenwerkingsverband van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg, CGG LITP en CAW Limburg.

Meer info op kinderenuitdeknel.be