Dader In-Zicht

Deze vorm van opgelegde hulpverlening wordt aangeboden aan meerderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd en vindt plaats op aangeven van justitie.

Dader-in-Zicht

… is een verplichte individuele vorming van 15 of 20 uur.

… streeft ernaar om jou kennis en inzicht te geven in jezelf, de feiten en andere betrokkenen.
… nodigt je uit om de feiten, de betrokkenen en de gevolgen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

… kijkt toekomstgericht en bekijkt samen met jou waar jouw verantwoordelijkheid ligt om gelijkaardige situaties in de toekomst te voorkomen.

… onderzoekt samen met jou wat voor jou belangrijk is in het leven en hoe je daarnaar kan handelen.

Wat is het aanbod?

Het aanbod is er voor meerderjarige personen die vermogens- en/of geweldsfeiten hebben gepleegd, en voor meerderjarige personen die feiten hebben gepleegd van intra-familiaal geweld (stalking, slagen en verwondingen aan familieleden of (ex)-partner, bedreigingen, psychisch geweld,…)

We bekijken per persoon welke thema’s er op de voorgrond liggen en waar er hulp bij nodig is. Concreet gaat het vaak over de volgende thema’s: inzicht in jezelf en jouw verschillende levensdomeinen, jouw sociale netwerk, het doorspreken en analyseren van de feiten, denkfouten, opbouw van spanning en kwaadheid, slachtofferschap en inleving, communicatie en het aangaan van relaties met anderen, zelfbeeld en toekomstperspectief, herstel en verantwoordelijkheid.

Soms is het van belang dat personen uit je sociaal netwerk, bijvoorbeeld je partner of ouders, worden betrokken bij de gesprekken. Dit gaat altijd in samenspraak met jou en met jouw toestemming.

Hoe werken wij?

 • Aanmelding
  Nadat de strafrechter of de Procureur des Konings als voorwaarde oplegt dat je een individuele vorming moet volgen, meldt je justitie-assistent je via een aanmeldingsfiche aan bij CAW Limburg.
 • Kennismakingsgesprek/intake
  Tijdens dit eerste individuele gesprek krijg je uitleg over de werking van het CAW en DIZ en het aanbod, worden er afspraken gemaakt en staan we al even stil bij jouw leven en de feiten.
 • De vorming 
  De vervolggesprekken gaan 1 uur per week door, maar er kan je ook gevraagd worden om in een groepsmodule van 9 uur te stappen. Dit wordt tijdens het intakegesprek of in de loop van de vorming met jou besproken. Standaard gaat de vorming overdag op weekdagen door. In samenspraak met jou kan nagegaan worden of gesprekken in de avonduren mogelijk zijn. Er wordt ook van je verwacht dat je thuisopdrachten maakt.
 • Evaluatiegesprek
 • Informatie over je aan- en afwezigheden wordt doorgegeven aan je justitie-assistent.