Hoe omgaan met vrijheidsberoving?

Een opsluiting in een gevangenis brengt heel wat vragen en problemen mee voor wie van zijn vrijheid is beroofd, maar ook voor wie achterblijft: partner, ouders, kinderen, vrienden, …

Hulpverleners van het Justitieel Welzijnswerk (JWW) bieden hulp en begeleiding. Zowel binnen de gevangenismuren aan gedetineerden, als buiten de muren aan familie en andere betrokkenen. Als CAW werken we in deze gevangeniscontext gratis en anoniem.

Het justitieel welzijnswerk is er voor verdachten en veroordeelden die in de gevangenis verblijven. Maar ook voor familie en andere naastbestaanden van mensen die in de gevangenis verblijven.

Je kan er terecht met vragen als:

  • Wie moet ik snel verwittigen?
  • Wat gebeurt er met mijn inkomen, mijn woning?
  • Wie helpt mijn familie?
  • Wat zeg ik tegen mijn kinderen?
  • Wat kan ik doen of leren in de gevangenis?

Hoe werken wij?

Wij werken zowel in als buiten de gevangenis. In de gevangenis kan je ons aanspreken met elke vraag die je hebt. In individuele gesprekken gaan we met jou op zoek naar passende antwoorden. Alle hulp die het CAW aanbiedt is vrijwillig. Jij geeft aan wat je wel en niet nodig hebt en waaraan je wil werken in de begeleiding. Samen bepalen we wat jij belangrijk vindt dat er verandert.

Wij werken nauw samen met de directie en het personeel in de gevangenis en de andere hulp- en dienstverleners in de gevangenis. We hebben aandacht voor de mensen om je heen en betrekken hen in de begeleiding: familie, vrienden, buurt.

Niet zeker waar zoeken?

Probeer enkele termen hieronder in te geven, wij doorzoeken dan onze databank.