Hoe omgaan met vrijheidsberoving?

Een opsluiting in een gevangenis brengt heel wat vragen en problemen mee voor wie van zijn vrijheid is beroofd, maar ook voor wie achterblijft: partner, ouders, kinderen, vrienden …

Hulpverleners van het Justitieel Welzijnswerk (JWW) bieden hulp en begeleiding. Zowel binnen de gevangenismuren aan gedetineerden, als buiten de muren aan familie en andere betrokkenen. Als CAW werken we in deze gevangeniscontext gratis en anoniem.