Open gespreks-en doegroep voor kinderen en jongeren na plots verlies

Een familielid verliezen is ook voor kinderen en jongeren een zeer schokkende gebeurtenis. Zij worden net als wij, volwassenen, met intense gevoelens geconfronteerd. Het delen van deze gevoelens en ervaringen met lotgenoten, kan ook voor hen erg belangrijk zijn.

Voor wie?

De open praat- en doegroep is er voor kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar, die iemand in het gezin of familie verloren hebben op een plotse manier. (zelfdoding, een ongeval, …)

Waarom een doe- en praatgroep?

In groep leren ze hun gevoelens te (h)erkennen en te uiten. Dankzij het (h)erkennen van gevoelens bij leeftijdsgenoten worden de kinderen gerustgesteld en wordt de rouwverwerking bevorderd.

Want samen met lotgenoten voelen ze dat ze niet alleen zijn met hun verhaal.

Een open gespreksgroep?

Een open groep wil zeggen dat je vrij bent wanneer je wil deelnemen. Je bent dus niet verplicht om alle data’s aanwezig te zijn.

Contacten met ouder

Tijdens het verloop van de doe- en praatgroep is er regelmatig contact met u, als (groot/pleeg)ouder i.v.m. informatie over de samenstelling en het verloop van de groep. Na afloop van de groep wordt de deelname met u en uw (klein/pleeg)kind besproken.

Kostprijs?

De deelname aan deze doe- en praatgroep is volledig gratis.

De deelnemers krijgen eveneens een tussendoortje en een drankje.

Interesse?

Contacteer ons!  We maken een afspraak met u en uw kind voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de voorwaarden voor deelname aan de groep, wederzijdse verwachtingen en uw vragen.

Wanneer en waar?

Maandelijks op woensdagnamiddag* van 13u30 tot 16u in ons gebouw op de Rozenstraat in Hasselt.

De volgende sessies zullen plaatsvinden op 20/3, 17/4, 15/5 en 26/6 2019.

Voor de juiste data kan u steeds contact opnemen met de dienst Slachtofferhulp.

*uitgezonderd de zomervakantie

Contact en info

Slachtofferhulp Limburg, Rozenstraat 28 te 3500 Hasselt

Tel 011 23 23 40

slachtofferhulp@cawlimburg.be