Welkom bij UPLOAD Rupelstreek

Jong talent versterken in hun positie op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Het pilootproject "UPLOAD Rupelstreek"  richt zich tot jongeren tussen 18 en 30 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt en die ook op andere levensdomeinen drempels ervaren.  

We ondersteunen jongeren in hun zoektocht naar werk en versterken hun talenten. Daarnaast gaan we aan de slag met andere thema’s zoals wonen, welzijn, zelfbeeld, financiën, netwerk … We willen hun kansen op de arbeidsmarkt én in de samenleving vergroten.

We werken nauw samen met onze kernpartners en geloven in de expertise van deze verschillende organisaties (welzijn en arbeid). Door onze krachten te bundelen, begeleiden we jongeren integraal en krachtgericht. Dit doen we in nauwe samenwerking met de lokale besturen. We stemmen onze dienstverlening af op de lokale noden.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Hoe gaan we aan de slag?

We starten met een eerste kennismaking tussen de trajectgezel en de jongere.

De trajectgezel blijft dezelfde persoon tijdens het hele traject.

De jongere en trajectgezel beslissen samen of er al dan niet een begeleiding opstart.

De jongere bepaalt zelf zijn doelen én tempo. De jongere zit als het ware aan het stuur van zijn eigen traject.

De trajectgezel en jongere zetten samen de stap naar alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning. De trajectgezel is steeds het vertrouwde aanspreekpunt.

Binnen dit traject zijn we niet afhankelijk van een vooraf bepaalde termijn. Jongeren krijgen de tijd die ze nodig hebben.

Waarvoor staat UPLOAD?

Bij UPLOAD kunnen jongeren dromen over hun eigen talenten. Ze kunnen hun talenten tonen aan de buitenwereld en toekomstige werkgevers. We ondersteunen hen om zichzelf op te laden en hun doelen te bereiken.

We willen dat wat goed loopt beter maken.

Wij geloven er in dat jongeren al over tal van talenten beschikken en we willen deze door middel van ons project extra uploaden.

UPLOAD, een project voor jongeren uit de Rupelstreek opgericht met het oog op hun specifieke noden.

Interesse en aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier.

Opgelet: Het project eindigt op 31 december 2023 waardoor we genoodzaakt zijn een aanmeldingsstop in te lassen vanaf 1 november 2023. Indien je een jongere na 31 oktober 2023 toch nog wenst aan te melden, zoekt het partnerschap in samenspraak met de toeleider en de jongere naar een ander passend traject in de regio en/of wordt er samen bekeken in welke specifieke noden de jongere(n) nog kan ondersteund worden in Upload op korte termijn.

Heb je nog een vraag? Neem contact met ons op. De contactgegevens vind je hieronder.

Contactgegevens

Brochure

Download: Brochure UPLOAD Rupelstreek

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 510 – Lokale partnerschappen voor jongeren. Het partnerschap bestaat uit Emino, JAC, Arktos, VDAB, Vlotter en Ankerpunt Drughulp. Naargelang de noden van de jongeren kan het partnerschap mogelijk uitgebreid worden. Het project loopt van 1/12/2020 tot 31/12/2022 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.