Opvang met woonbegeleiding

Zelfstandig of begeleid wonen niet haalbaar? In het CAW kan je terecht voor een tijdelijk verblijf in een opvangcentrum.

Er zijn zowel opvangcentra voor mannen, voor vrouwen als voor gezinnen. Vaak gaat dit om leven in groep. Dit tijdelijk verblijf wordt steeds gecombineerd met een integrale individuele begeleiding waarin zowel aandacht is voor materiële en praktische problemen als niet-materiële problemen waarmee je te maken hebt.