beleidstrajecten

We helpen je organisatie in het anticiperen op welzijnsproblemen bij je doelgroep en/of personeel. We leren je adequaat om te gaan met incidenten. We gaan mee op zoek om toekomstige problemen en incidenten te vermijden/voorkomen.

Wil je als organisatie beter uitgerust zijn in het omgaan met de welzijnsproblemen van je doelgroep? Wil je stilstaan bij je visie, je protocollen en/of procedures, … ? Heb je nood aan een bruikbaar draaiboek en/of educatief plan? Wil je zelf een betere doorverwijzer/toeleider worden naar CAW en andere welzijnsorganisaties? Wil je groeien naar meer handelingsbekwaamheid bij een incident? We gidsen jouw organisatie doorheen een traject naar verandering.