Bewust stemmen aanmoedigen

De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW, de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van. Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze krijgen slechts een plaatsje in de marge. ‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan. De CAW's zijn partner in deze campagne.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio's Boom Mechelen Lier, Brussel, Centraal-West-Vlaanderen, De Kempen, Noord-West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen.

Ieders stem telt

Wanneer er verkiezingen plaatsvinden worden er ‘Ieders stem telt’ campagnes georganiseerd. ‘Ieders stem telt’ geeft een megafoon aan de stem van mensen die het moeilijker hebben in de samenleving. In de Vlaamse steden en gemeenten slaan sociale organisaties de handen in mekaar om te ijveren voor een socialer beleid. Ze mengen zich actief in het verkiezingsdebat en schuiven beleidsprioriteiten naar voor die ze op de politieke agenda willen van de komende legislatuur.

Meer informatie is te vinden op https://www.iedersstemtelt.be/.