Schulden voorkomen

BudgetInZicht (BIZ) is een samenwerkingsverband dat werd opgericht in 2011. Het zijn 11 regionale samenwerkingsverbanden van OCMW’s, OCMW-verenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, onder budgethouderschap van de CAW’s.

Elk CAW is betrokken in zo’n samenwerkingsverband:

De BIZ-samenwerkingsverbanden werken ook bovenregionaal en op Vlaams niveau samen om bepaalde preventieve acties te realiseren en de kwaliteit van de budget- en schuldhulpverlening te verbeteren.