Het Woonanker

In Het Woonanker helpen wij maatschappelijk kwetsbare mensen die verblijven in (Groot-) Leuven en die extra ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar een huurwoning: thuis- of dakloze mensen, vluchtelingen, slecht behuisde mensen.

Hoe werkt het

Woon je in Groot-Leuven of heb je er een referentie-adres en ben je op zoek naar een andere woning? Heb je nood aan extra ondersteuning of begeleiding bij je zoektocht? Het Woonanker helpt je bij het zoeken naar een geschikte huurwoning.

Tijdens de permanentiemomenten van Het Woonanker kan je vrijblijvend binnenstappen. Samen met een begeleider bespreek je tijdens een ‘instapgesprek’ welke huisvesting je zoekt, wat je al probeerde, welke hulp je kan gebruiken … Daarna zullen begeleiders en vrijwilligers van Het Woonanker je concreet helpen bij je zoekproces.

Concrete ondersteuning

We ondersteunen je heel concreet: hoe zoek je een woning op het internet, hoe bel je met een eigenaar, waarop moet je letten bij het bezichtigen van een huurwoning, waaraan moet je denken bij je verhuis…

Samen zoeken we op verschillende immo-sites, leggen we contact met eigenaars van geschikte huurwoningen, oefenen we hoe je je sterktes als huurder naar voren kan brengen, … Als dat kan, gaan we mee een woning bezichtigen.

We helpen je ook nagaan of je al je rechten hebt uitgeput. Kan je een premie of een subsidie aanvragen? Kom je in aanmerking voor een sociale woning? We leggen je concreet uit welke stappen je hiervoor moet zetten.

Kom langs zonder afspraak

Je kan gewoon langskomen tijdens de openingsuren, zonder afspraak. Dat kan in het inloopcentrum De Meander of in de ontmoetingsruimte van het OCMW in Leuven. Bij je eerste bezoek bespreken we wat je zoekt, wat je reeds probeerde, welke hulp je kan gebruiken, wat een haalbare huurprijs/zoektocht voor jou is …

Een goede huurwoning zoeken vraagt tijd. Kom daarom zo vaak mogelijk langs. In het Woonanker zijn computers en telefoons beschikbaar. Spreek je niet goed Nederlands dan kunnen we je ook helpen in het Frans of het Engels.

Het Woonanker heeft geen eigen aanbod aan huurwoningen.

Vrijwilligerswerk in het Woonanker

De vraag naar hulp is groot. Daarom zijn we steeds op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Mensen die geven om een ander en zich daar ook actief voor willen inzetten.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij het Woonanker team.

Tel: 016 23 72 30

Medewerkers: Loes Spitters, Marleen Van de Vijver, Koen Janssens, Evy Van de Voorde en Vera Nijs.
Teamleider: Jeroen De Wilde

Het Woonanker is een samenwerking tussen stad Leuven, CAW Oost-Brabant en OCMW Leuven.