Leen materiaal en ga aan de slag!

CAW Brussel  werkt ook aan het voorkomen van problemen. Onder anderen door het uitlenen van educatief (spel)materiaal.

CAW Brussel werkt niet alleen aan het oplossen van problemen. We werken ook aan het voorkomen van die problemen. Ons preventieteam heeft expliciet de taak om acties uit te werken in het kader van deze kernopdracht.

We faciliteren bijvoorbeeld het begeleiden van groepsbijeenkomsten en vormingen rond welzijnsthema’s door het uitlenen van educatief (spel)materiaal.

Maar vooraleer je materiaal ontleent, lees hier de ‘kleine lettertjes’ zodat je weet wat ontlenen met zich meebrengt.

Hieronder vind je een overzicht van het beschikbare materiaal rond de thema’s Drugs en afhankelijkheid, Relaties en seksualteit en Sociale vaardigheden.