Cultuursensitief werken via Mind-Spring

CAW Oost-Vlaanderen start in het kader van AMIF – 31 met het project Cultuursensitief werken via Mind-Spring.

Doelgroep: sociaal werkers van de Oost-Vlaamse OCMW’s die nieuwkomers/vluchtelingen ondersteunen.

Algemeen doel: Hulpverleners de nodige kennis aanreiken om vanuit een cultuursensitieve benadering de psychosociale problemen van vluchtelingen te (h)erkennen, samen met hen de hulpvraag te formuleren en hen toe te leiden naar een passende hulpverlening zodat integreren in de samenleving beter kan gaan.

Aanbod: In het kader van dit project biedt het CAW O-VL tussen oktober 2018 en december 2019 een opleidings- en ondersteuningstraject van drie modules aan voor sociaal werkers van Oost-Vlaamse OCMW’s.
We vertrekken bij de uitbouw van de modules vanuit onze eigen expertise in Mind-Spring. Daarnaast betrekken we experts, Prof. Dr. Ilse Derluyn, Prof. Dr. Lucia de Haene en Dr. Sofie Vindevogel die theoretische modellen en kaders aanbieden met betrekking tot psychosociale begeleiding van vluchtelingen.
Cultuursensitieve zorg loopt als een rode draad doorheen de verschillende modules.

Module I – Basisopleiding – 1 dag

Doel: minimum 100 sociaal werkers OCMW weten
– Hoe ze de aan migratie gebonden psychosociale problemen kunnen onderscheiden en (h)erkennen.
– Hoe ze samen een hulpvraag kunnen formuleren om toe te leiden naar een passende hulpverlening.
– Voor wie, wanneer, hoe en voor wat Mind-Spring kan ingezet worden.

Datum: 18 oktober 2018. Plaats: Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Programma: download de flyer
Download hier documenten van de eerste studiedag.

Herhaling van de studiedag: 14 januari 2019. Inschrijven tot en met 7 januari.
Clemenspoort, Overwale 3/1, 9000 Gent
Programma: Download de flyer

Dit aanbod is volledig gratis en toegankelijk voor alle sociaal werkers van Oost-Vlaamse OCMW’s.

Inschrijven: tot 10 oktober via mail naar Désirée Derksen, projectmedewerker “Cultuursensitief werken via Mind-Spring”, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be

Organisatorische vragen?
Désirée Derksen, projectmedewerker “Cultuursensitief werken via Mind-Spring”, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be
Inhoudelijke vragen?
Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen, elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be

Telefonische helpdesk voor vormingsvragen: 09 265 89 33 maandag en woensdag van 9u. tot 13u.

Module II – Gespecialiseerde opleiding – 7 dagen tussen februari en mei 2019

De data zijn nog niet bekend, in principe een dag om de twee/drie weken.
Doel: minimum 30 sociaal werkers van het OCMW:
– Verdiepen hun theoretische kennis met betrekking tot psychosociale begeleiding aan vluchtelingen en kunnen deze in de praktijk toepassen.
– Kunnen Mind-Spring zowel in groep als individueel cultuursensitief inzetten in het werken met vluchtelingen.

Inhoud:
Opleiding tot Mind-Spring co-begeleider – 4 dagen
– Theoretisch kader: cultuursensitief werken met vluchtelingen (verdiepende module)
Prof. Dr. Ilse Derluyn, Prof. Dr. Lucia De Haene, Dr. Sofie Vindevogel.
– Mind-Spring volwassenen programma
Thema’s:
– Normale reactie op abnormale situatie.
– Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel.
– Omgaan met stress.
– Verlies en rouw.
– Acculturatie.
– Hoe word ik wie ik wil zijn?
– Een sprong naar de toekomst.

Na de 4-daagse basisopleiding tot Mind-Spring co-begeleider, moet de deelnemer kiezen tussen:

– Opleiding tot Mind-Spring co-begeleider Mind-Spring Junior 14-18jr programma – 3 dagen.
Thema’s: Psycho-emotioneel welzijn van niet-begeleide en begeleide minderjarige vluchtelingen.
– Omgaan met verandering.
– Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel.
– Omgaan met stress. Rouw en verlies.
– Omgaan met culturele verschillen en gewoonten.
– Vriendschap en ondersteuning.
– Mijn kwaliteiten en plannen voor de toekomst .

Of

– Opleiding tot Mind-Spring co-begeleider: Mind-Spring opvoedingsondersteuning voor ouders – 3 dagen.
Thema’s:
– Omgaan met verandering.
– Identiteit.
– Opvoeden in migratiecontext.
– Acculturatieproces.
– Hulpbronnen.
– Mijn kind is een held.

Of

– Opleiding tot Mind-Spring co-begeleider: Mind-Spring Junior 8-12jr – 3 dagen
Thema’s:
– Wie ben ik?
– Ik mag trots zijn op mezelf!
– Normale reacties op een abnormale situatie.
– Stress!
– Steun zoeken en steun vinden.
– Mijn helden…. Ik ben zelf een held!

Toelatingsvoorwaarden Module II:

– U werkt in een OCMW in de provincie Oost-Vlaanderen.
– U hebt de basisopleiding (module I) gevolgd.
– U hebt ervaring /men wil ervaring opdoen in het werken met asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers om deze groep te begeleiden.
– U hebt affiniteit met de problematiek van asielzoekers en vluchtelingen.
– U werkt graag met groepen en bent er ook goed in.
– U staat open voor de kracht van asielzoekers en vluchtelingen als ervaringsdeskundigen in de zorg.
– U kan uitstekend ondersteunend werken met een trainer.
– U bent sterk in feedback geven en ontvangen. U beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden.
– U hebt een open houding en kan omgaan met verschillen.
– U kan voldoende ruimte vrijmaken binnen de werkopdracht om de opleiding van zeven dagen te volgen tussen februari en juni 2019 te Gent.
– U bent bereid om vanaf september 2019 minimaal één Mind-Spring groep (infosessie van 1 uur en 6 sessies van 2 uur) per jaar te begeleiden in de eigen regio binnen uw werkopdracht. CAW Oost-Vlaanderen houdt hierbij rekening met uw beschikbaarheid.

Aanbod CAW Oost-Vlaanderen:
– U krijgt een opleiding tot MIND-SPRING co-begeleider.
– U krijgt de mogelijkheid om stage te lopen (eerste Mind-Spring groep).
– U ontvangt na positieve evaluatie van de stage een Mind-Spring co-begeleider certificaat waarmee men in de toekomst Mind-Spring cursussen kan blijven begeleiden.
– U bouwt praktijkervaring op in het werken met asielzoekers en vluchtelingen.
– U krijgt een theoretisch kader (verdiepende module) rond Cultuursensitief werken met vluchtelingen.

Hebt u tussen maart 2016 en juni 2018 de opleiding tot Mind-Spring co-begeleider gevolgd? Dan kunt u vrijstelling vragen van de eerste drie dagen van module II.

Dit aanbod is volledig gratis.

Inschrijven: stuur uw motivatie tegen 30 november 2018 naar Désirée Derksen, projectmedewerker “Cultuursensitief werken via Mind-Spring”, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be

Organisatorische vragen?
Désirée Derksen, projectmedewerker “Cultuursensitief werken via Mind-Spring”, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be
Inhoudelijke vragen?
Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen, elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be

Telefonische helpdesk voor vormingsvragen: 09 265 89 33 maandag en woensdag van 9u. tot 13u.

Module III – Intervisies cultuursensitief werken met vluchtelingen – 6 intervisies van 4 uur om de 2 maanden tussen december 2018 en december 2019.

Doel: 20 sociaal werkers van het OCMW
– bevorderen hun deskundigheid en verbeteren hun kwaliteit van hulpverlening.
– kunnen in een veilige omgeving casussen en onderwerpen bespreken zoals problematische vraagstukken, professionele ervaring, inhoudelijk werk, belemmerende gevoelens en overtuigingen.

Toelatingsvoorwaarden:
– U werkt in een OCMW in de provincie Oost-Vlaanderen;
– U hebt de basisopleiding (module I) en de gespecialiseerde opleiding (module II of een deel ervan indien u een vrijstelling heeft) gevolgd;
– U bent bereid om 6 intervisies van 4 uur te volgen tussen december 2018 en december 2019.

Dit aanbod is volledig gratis.

Inschrijven: stuur uw motivatie tegen 30 november 2018 naar Désirée Derksen, projectmedewerker “Cultuursensitief werken via Mind-Spring”, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be

Organisatorische vragen?
Désirée Derksen, projectmedewerker “Cultuursensitief werken via Mind-Spring”, CAW Oost-Vlaanderen, desireederksen@cawoostvlaanderen.be
Inhoudelijke vragen?
Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen, elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be

Telefonische helpdesk voor vormingsvragen: 09 265 89 33 maandag en woensdag van 9u. tot 13u.