Missing You

Missing You is een vzw met een aanbod voor jongeren (en hun omgeving) die geconfronteerd worden met het verlies van een ouder, grootouder, broer of zus. Een initiatief dat mee ondersteund wordt door CAW Oost-Brabant omdat het aanbod van praatgroepen, vormingspakketten en van expertise en sensibilisering goed aansluit bij noden van mensen die ook het CAW en het JAC bezoeken.

Missing You vzw biedt een luisterend oor en ondersteuning aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen, die iemand betekenisvol verloren zijn. Ze ijveren ervoor dat ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met verlies voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen. Dat doen ze door lotgenotencontact. Door activiteiten met leeftijdsgenoten ervaren jonge rouwenden dat ze niet alleen zijn, ze vinden steun en (h)erkenning bij elkaar en leren vanuit nieuwe perspectieven naar hun verlies kijken.

Voor wie?

Missing You concentreert zich op rouwende kinderen (6 tot 12 jaar), jongeren (13 tot 16 jaar) en jongvolwassenen (17 tot 30 jaar), die geconfronteerd werden met een overlijden van een geliefd persoon in hun nabije omgeving. Het kan gaan om mama of papa, broer of zus, oma of opa, vriend of vriendin, lief… Of het nu een plots overlijden is, een overlijden na een slepende ziekte of na zelfdoding, alle jonge nabestaanden kunnen bij ons terecht voor warme ondersteuning.

Wat doen ze dan?

Missing You zet zich in om rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen rechtstreeks te ondersteunen via een uitgebreid aanbod aan uiteenlopende activiteiten. Zo organiseren ze in verschillende Vlaamse steden maandelijkse creatieve praatgroepen, voor de verschillende leeftijden. Deze praatgroepen hebben een open karakter (je kan aansluiten wanneer je wil) en zijn gratis. Ze organiseren ook jaarlijks een ontmoetingsdag in het najaar (elk jaar in een verschillende provincie) en een rouwkamp in de zomer.

Aanvullend op het lotgenotencontact gaat er aandacht naar sensibilisering, advisering en ondersteuning van de omgeving, opdat zij op hun beurt kinderen en jongeren op een gepaste wijze kunnen bijstaan. De sociale omgeving van jonge rouwenden speelt namelijk een belangrijke ondersteunende rol in het rouwproces. Zo willen ze de omgeving infomeren via hun website en hebben ze een vormingsaanbod op maat van het onderwijs, het jeugdwerk en familie van jonge rouwenden.

Contact

Meer informatie over Missing You kan je terugvinden via www.missingyou.be.