Uithuiszetting voorkomen

Elke week worden in Vlaanderen 80 tot 250 mensen uit huis gezet. Wanneer er problemen opduiken bij de verhuur van een woning (overlast, huurachterstal, ...) wordt de stap naar de vrederechter vaak snel gezet. Té snel, want die oplossing is verre van ideaal. CAW's zetten hier op in door preventieve woonbegeleiding aan te bieden.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio's Antwerpen, Boom Mechelen Lier, De Kempen, Noord-West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen.

Een uithuiszetting zorgt voor meer nadelen dan voordelen:

  • Er is schade voor de huurder. Hij staat op straat en moet een andere woning vinden. Bovendien neemt hij een negatieve ervaring en een extra schuld mee naar die nieuwe woning.
  • Er is schade voor de verhuurder. Die moet een procedure tot uithuiszetting opstarten en daarna een nieuwe huurder zoeken.
  • Er is schade voor de maatschappij. De maatschappelijke kost van dakloosheid is immers hoog.

Het CAW wil die schade graag voorkomen en biedt daarom specifieke woonbegeleiding aan erop gericht is uithuiszetting te voorkomen. Het is gratis en biedt heel wat voordelen! Vaak wordt dit gecombineerd met een huurbemiddeling van het OCMW.

Daarbij begeleiden CAW-medewerkers de huurder om zijn achterliggende problemen aan te pakken en zijn sterktes verder te ontwikkelen. De preventieve woonbegeleiders bieden een intensieve begeleiding door middel van huisbezoeken: ze werken aan een traject met de huurder om diens vaak complexe uitdagingen aan te pakken. Zo werken we aan een langdurige en harmonieuze relatie tussen huurder en verhuurder.