Trainingsatelier weerbaarheid

Word je snel boos? Word jij gepest? Zeggen anderen dat je te hevig bent? Heb je het moeilijk om bij de groep te horen? Start jij makkelijk een gevecht? Vind je het moeilijk om je eigen mening te zeggen?

In zulke en vele andere situaties kan een trainingsatelier 'Ik kies' je versterken. In deze weerbaarheidstraining zoeken we samen hoe je moeilijke situaties best aanpakt en hoe je kan omgaan met conflicten. Niet door rond de tafel te zitten en erover te praten, maar door te oefenen en in actie te komen.

Je leert je eigen grenzen kennen en aangeven, je lichaam gebruiken, jezelf verdedigen, geweld voorkomen en nog veel meer.

Deze weerbaarheidstraining is een actieve en ontspannende training, in groep met een achttal jongeren. Je schrijft je in voor de hele reeks van trainingen, die je allemaal meedoet.

Aanmeldingsprocedure & traject

Jongeren kunnen op eigen initiatief of na doorverwijzing door leerkrachten of hulpverleners contact opnemen met Julie. Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismaking met de jongere en de ouders. Tijdens dit gesprek krijgen ze meer zicht op de inhoud en de manier van werken van de cursus. Na de aanmelding en intake verwijst het JAC de jongere door naar Arktos voor de sessies ‘Ik Kies!’. Een traject bestaat uit 7 groepssessies bij Arktos en 2 gesprekken met Julie van JAC Oost-Brabant.

Waar & wanneer?

Individuele sessies

Een kennismakings– en afrondingsgesprek op afspraak met Julie Quermia: julie.quermia@cawoostbrabant.be of 016 24 10 24.
Redingenstraat 6, 3000 Leuven

Groepsessies

Zeven bijeenkomsten wekelijks op woensdagnamiddag telkens van 14u tot 17u (behalve tijdens de schoolvakantie en woensdag 7 november ‘18)

Data

Woensdag 10, 17 en 24 oktober ‘18
Woensdag 14, 21 en 28 november ‘18
Woensdag 5 december ‘18

Waar?

Den tube (boot)
Kolonel Begautlaan 5, 3012 Leuven

Meebrengen

Losse sportieve kledij aantrekken en een flesje water of drinkbus meebrengen.