Project - Weerbaarheid bij jongeren: zelfbeeld, communicatie, relaties en grenzen’

In deze gratis vorming werken we rond zelfbeeld, communicatie en grenzen van jongeren van de 2de en 3de graad middelbaar onderwijs.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Wat?

‘Weerbaarheid bij jongeren: zelfbeeld, communicatie, relaties en grenzen’ is een educatief project ontwikkeld in het kader van het strategisch veiligheids-en preventieplan (SVPP). De stad Hasselt ging hiervoor een samenwerking aan met CAW Limburg en meer specifiek JAC Limburg. Het resultaat is dit project voor de leerlingen van het 4de jaar van het secundair onderwijs.

Algemeen doel

Het algemeen doel van het project is het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van jongerengeweld en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot jongerengeweld.

Een eerste deel van de vorming is gericht op zelfbeeld en communicatie. We laten de jongeren stilstaan bij het beeld over zichzelf en anderen en hoe communicatie uit de hand kan lopen.

Een tweede deel is gericht op relaties en grenzen. Hierdoor krijgen de jongeren inzicht over hun verwachtingen van een relatie en welke soorten relaties er bestaan. Via het thema grenzen worden ze zich bewust van hun eigen lichamelijke en emotionele grenzen én die van anderen en leren ze deze aan te geven

Hiermee willen we de weerbaarheid van de leerlingen verhogen in situaties waarin de emotionele integriteit bedreigd wordt en zo voorkomen dat ze slachtoffer of pleger van een vorm van geweld worden.

Onderliggende doelen

Het algemeen doel is geconcretiseerd in subdoelen:

 • jongeren kennen de werking van het JAC en weten waarvoor ze er terechtkunnen;
 • de drempel om naar het JAC toe te stappen, wordt verkleind;
 • jongeren kunnen positieve eigenschappen van zichzelf en van anderen herkennen;
 • jongeren zien in dat het beeld van de anderen niet altijd overeenkomt met het beeld over zichzelf;
 • jongeren weten dat er vooroordelen bestaan en dat iedereen hier aan onderhevig is;
 • jongeren leren een kritische bril op te zetten t.a.v. sociale media;
 • jongeren zijn zich bewust van hoe roddels ontstaan;
 • jongeren weten dat iedereen op een andere manier reageert in een conflict en kennen tips om op een constructieve manier ruzie te maken;
 • jongeren kennen de verschillende liefdestalen en weten aan welke ze zelf meer belang hechten;
 • jongeren bewust maken van de eigen mening en verwachtingen over (vriendschaps)relaties;
 • jongeren leren hun eigen en andermans lichamelijke en emotionele grenzen kennen, aangeven en respecteren.
 • jongeren weten wat sexting is en hebben aandacht hierbij voor victim blaming.

Relationele en seksuele vorming vertrekt van een positieve en brede invulling van seksualiteit. Volgens Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, moet relationele en seksuele vorming (RSV) 3 hoofddoelstellingen nastreven. Een vorming over seks en relaties besteedt bij voorkeur aandacht aan alle 3 de doelstellingen. Op deze manieren willen we dat kinderen en jongeren opgroeien tot verantwoordelijke en liefhebbende partners.

Thema’s

 • Wie ben ik en hoe zien anderen mij?
 • Hoe denk ik over de anderen?
 • Roddels
 • Conflicten
 • Liefdestalen
 • Relaties
 • Lichamelijke grenzen
 • Emotionele grenzen
 • Sexting
 • Grensoverschrijdend gedrag

Praktisch

 • Het project wordt GRATIS aangeboden voor alle leerlingen van de 2de en 3de graad van Hasseltse secundaire scholen en/of leefgroepen
 • Het project bestaat uit 2 x 2 lesuren
 • Er wordt gewerkt met groepen van maximum 15 leerlingen (indien nodig kan een klas opgesplitst worden)
 • De leerkracht is niet aanwezig tijdens de vorming.
 • De materialen en methodieken die wij gebruiken zijn aangepast aan de leeftijd en de doelgroep.

Contact en info

 • Ann Stelten – Hanne Sbardella
 • vormingscel@cawlimburg.be
 • 011 22 73 91