Project – Weerbaarheid bij jongeren: basisonderwijs

Met dit project willen we de weerbaarheid bij kinderen van 11-12 jaar (6e leerjaar) verhogen.

Wat

‘Weerbaarheid bij jongeren’ is een educatief project ontwikkeld in het kader van het strategisch veiligheids-en preventieplan (SVPP). De stad Hasselt ging hiervoor een samenwerking aan met CAW Limburg en meer specifiek JAC Limburg. Het resultaat is dit gratis project voor de leerlingen van het zesde leerjaar van het basisonderwijs en/of leefgroepen.

Algemeen doel

Het algemeen doel van het project is het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van jongerengeweld en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot jongerengeweld.

Een eerste deel van de vorming is gericht op communicatie. We laten de jongeren stilstaan bij het beeld over zichzelf en anderen en hoe communicatie uit de hand kan lopen.

Een tweede deel is gericht op bewustwording en aangeven van de eigen lichamelijke en emotionele grenzen én die van anderen.

Hiermee willen we de weerbaarheid van de leerlingen verhogen in situaties waarin de emotionele integriteit bedreigd wordt en zo voorkomen dat ze slachtoffer of pleger van een vorm van geweld worden.

Onderliggende doelen

Het algemeen doel is geconcretiseerd in enkele subdoelen:

 • jongeren worden zich bewust van hun lichaam;
 • jongeren leren hun mening verwoorden;
 • jongeren leren gevoelens herkennen en uiten;
 • jongeren leren grenzen bij zichzelf en bij anderen respecteren;
 • jongeren leren opkomen voor zichzelf;
 • jongeren worden weerbaar tegen misbruik;
 • jongeren leren waar ze terecht kunnen indien er misbruikt plaatsvindt.

Relationele en seksuele vorming vertrekt van een positieve en brede invulling van seksualiteit. Volgens Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, moet relationele en seksuele vorming (RSV) 3 hoofddoelstellingen nastreven. Een vorming over seks en relaties besteedt bij voorkeur aandacht aan alle 3 de doelstellingen. Op deze manieren willen we dat kinderen en jongeren opgroeien tot verantwoordelijke en liefhebbende partners.

Thema’s

 • lichamelijke en emotionele veranderingen tijdens de puberteit;
 • vriendschap, verliefdheid en relaties
 • vrijen en mogelijke risico’s
 • zwangerschap en geboorte
 • uiten en herkennen van gevoelens
 • meningen verwoorden
 • respecteren van elkaars en eigen grenzen
 • nee zeggen
 • omgaan met sociale media
 • (familiaal) geweld
 • weerbaarheid

Praktisch

 • Het project wordt GRATIS aangeboden voor alle leerlingen van het 6de leerjaar van Hasseltse basisscholen en/of leefgroepen
 • Het project bestaat uit 3 voormiddagen
 • Er wordt gewerkt met groepen van maximum 15 leerlingen (indien nodig kan een klas opgesplitst worden)
 • De leerkracht is niet aanwezig tijdens de vorming.
 • De materialen en methodieken die wij gebruiken zijn aangepast aan de leeftijd en de doelgroep.

Info en contact

 • Ann Stelten – Hanne Sbardella
 • vormingscel@cawlimburg.be
 • 011 22 73 91