Werken bij het CAW

Voor het CAW zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn bij ons doorslaggevend ongeacht geslacht, genderidentiteit, afkomst, nationaliteit, religie, seksuele oriëntatie, leeftijd of handicap. Solliciteer en bouw mee aan een divers CAW!

Vacature Outreachend hulpverlener

CAW Zuid-West-Vlaanderen
Reageren voor 02.05.2021
Deeltijds, Onbepaalde duur

Medewerker nachtopvang

Bepaalde duur, Deeltijds, Tijdelijk