Familiaal bemiddelaar (50%)

Herentals & Turnhout
Reageren voor 25.09.2020
Bepaalde duur, Deeltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

Caw De Kempen werft aan: een deeltijds Familiaal Bemiddelaar 50% (contract bepaalde duur) voor het team Gezin, Relaties en Persoonlijke problemen

Wie zijn wij?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen. Je zal werken in het Team Gezin, Relaties en Persoonlijke problemen.

Taken

 • Je ondersteunt ouders en ex-partners in het maken van een weloverwogen trajectkeuze bij scheiding of breuk. Je informeert hen over mogelijke procedures en oplossingen.

 • Je start en voltooit bemiddelingstrajecten (ouderschaps- of scheidingsbemiddeling).

 • Je stimuleert ouders om kinderen centraal te stellen bij het opstellen van hun ouderschapsoverkeenkomst.

 • Je werkt met de cliënt in zijn sociale context en hebt waar nodig overleg met externe diensten i.f.v. de cliëntbegeleiding.

 • Je werkt mee aan een informatief of begeleidend groepsaanbod met betrekking tot het thema (zowel voor cliënten als collega’s).

 • Je neemt deel aan en steunt inhoudelijk overleg: intervisie/teamvergaderingen. Je bent vlot in teamwerking maar tegelijk zelfstandig en stressbestendig.

 • Je voert administratieve taken uit: registratie, dossiervorming,…

 • Je ondersteunt samen met collega’s de vrijwillige en zelfstandige medewerkers van de locatie waar je werkt.

 • Je volgt de richtlijnen op m.b.t. het kwaliteitshandboek.

Wie ben je?

 • Je beschikt over een erkenning ‘bemiddelaar in familiezaken’ of hebt minstens deze opleiding voltooid. Ervaring als bemiddelaar is een pluspunt.
 • Je hebt kennis van het familierecht (procedures, ouderlijk gezag, verblijfs- en kostenregeling kinderen, persoonlijk onderhoudsgeld,…) en je kan dit op een laagdrempelige manier vertalen.
 • Je kan een juridisch kader ombuigen naar een welzijnskader.
 • Je kan relationele conflicten hanteren en onderscheiden van inhoudelijke conflicten.
 • Je hebt goede schriftelijke vaardigheden die zich uiten in het zelfstandig opstellen van overeenkomsten.
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden om met cliënten en hun (gezins)context om te gaan.
 • Je bent een vlotte teamspeler, maar tegelijk een stressbestendige zelfstandige werker.
 • Je werkt wekelijks 1 avond i.f.v. cliënten.
 • Je respecteert de bestaande visies en werkingsprincipes, je stelt je kritisch en constructief op t.o.v. de werking, je bent bereid tot reflectie en zelfkritiek, je bent flexibel en bereid tot bijscholing.
 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden. Kennis van andere talen is een pluspunt.

Wij bieden

Wij bieden een contract van bepaalde duur aan 50% (19u/week) voor 6 maanden. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 319.01 (B1c). Deze brutojaarwedde bedraagt 2.314,19 euro per maand voor 100% jobtime en zonder baremieke anciënniteit.

Je tewerkstellingsplaats is Herentals en Turnhout.

Ben je geïnteresseerd?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in vacatures.cawdekempen.be

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op 25 september 2020.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 29 september (rekening houdende met de coronamaatregelen is dit optioneel online).

De datum van indiensttreding is zo snel mogelijk vanaf 15 oktober 2020.

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De Kempen.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met anna.peeters@cawdekempen.be of 0470 10 17 46.