Hulpverlener Onthaal (80%)

Mechelen
Bepaalde duur, Deeltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijns-bevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt ter vervanging van een collega een deeltijdse (80%) Hulpverlener Onthaal.

Het CAW-Onthaal is een proces van vraagverheldering, waarbij samen met de cliënt de hulpvraag wordt ontrafeld, waarna de problemen worden geïnventariseerd en systematisch in kaart gebracht. Dit om een beter inzicht te krijgen in de aard van de problemen en alle oplossingsalternatieven te verkennen.

De Hulpverlener Onthaal is samen met de Clusterverantwoordelijke en zijn collega’s verantwoordelijk voor het aanbieden van een laagdrempelige hulpverlening aan iedereen die zich aanbiedt. Dit kan zowel in het centrum als op verplaatsing plaatsvinden en zowel face-to-face, telefonisch, via videochat als schriftelijk gebeuren. De aangeboden hulpverlening richt zich op diverse levensdomeinen en beslaat een breeds scala aan thema’s (individuele problemen, problematische relaties, financiën, …) of doelgroepen (individuen, gezinnen, slachtoffers, …) Naast het aanbieden van psychosociale hulpverlening, verstrekt de hulpverlener ook nuttige informatie en uitleg met betrekking tot het dienstverleningsaanbod binnen en buiten het centrum.

De hulpverlener Onthaal die CAW Boom Mechelen Lier zoekt kan vanuit een open communicatie samenwerken met zijn collega’s en andere interne en externe diensten. Hij/zij is in staat een diagnose te maken die als basis kan dienen voor een begeleiding of verwijzing, kan emancipatorisch te werk gaan en beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan. Het CAW verwacht van al zijn medewerkers de nodige zelfreflectie en voldoende leervermogen om met een veranderende omgeving te kunnen omgaan.

Om op verplaatsing te kunnen werken dient de Hulpverlener Onthaal te beschikken over een rijbewijs en wagen en moet hij/zij bereidt zijn tot wekelijks avondwerk.

Aanbod

  • Contract: deeltijds (30,4u/week) vervangingscontract tot 31/12/2021
  • Verloning: Barema B1c volgens PC 319.01
  • Diverse extralegale voordelen
  • Locatie van tewerkstelling: Mechelen

Sollicitatieprocedure

Reageer meteen op deze vacature want wij werken niet met een deadline. We sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd. Om te solliciteren stuur je een actuele CV en concrete motivatiebrief naar personeelsdienst@cawbml.be.