Projectcoördinator

CAW De Kempen
Reageren voor 24.01.2021
Bepaalde duur, Deeltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Turnhout.

Omwille van de corona-maatregelen komen of dreigen steeds meer mensen in een moeilijke positie te komen, een verslavingsproblematiek kan hier eveneens mee gepaard gaan. In het kader van een nieuw project ‘laat niemand uit de boot vallen’, starten we een hulpaanbod dat specifiek gericht is op deze nieuwe problematiek en hulpvragen. Het belangrijkste doel van dit project is om mensen in een kwetsbare situatie outreachend te bereiken.

Dit willen we enerzijds realiseren door een inloophuis in Mol uit te bouwen. Dit is een ontmoetingsplek waar mensen volgens het model van de presentietheorie kunnen ‘binnenwandelen’. Het is een ontmoetingsplek voor mensen in kwetsbare posities, waar ze anderen kunnen ontmoeten en in verbinding gaan. Bovendien kunnen ze ook telefoneren, de computer gebruiken, de was doen, een kom soep eten of tas koffie drinken. Er zullen hierbij ook vrijwilligers ingeschakeld worden om mensen te ontvangen. Anderzijds wordt er maximaal ingezet op outreachend werken om de doelgroep te bereiken. Hierbij wordt de doelgroep door een generalistische kijk proactief benadert op straat om zo mensen toe te leiden naar de juiste maatschappelijke voorzieningen.

Wat doe je?

 • Je neemt de coördinerende rol op jou in de vrijwilligerswerking.
 • Je staat in voor de coördinatie van dit nieuwe project in samenwerking met het ervaren team ‘verslaving’ binnen het CAW.
 • Je bent de drijvende kracht in het vormgeven van het nieuwe inloopcentrum in Mol.
 • Je neemt een actieve verantwoordelijkheid op in samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke voorzieningen.
 • Je bent heel toegankelijk voor collega’s en partnerorganisaties binnen verschillende levensdomeinen: wonen, werk, relaties, verslaving, slachtoffer- en daderschap etc.
 • Je bent zeer bereikbaar voor de doelgroep en benadert de doelgroep actief in het inloopcentrum.
 • Je behartigt het administratieve luik van het project.
 • Je verbreedt de maatschappelijke zorg door beleidssignalering en belangenbehartiging en draagt zo bij tot het creëren van een sociaal klimaat met meer mogelijkheden voor doelgroepen die met uitsluiting geconfronteerd worden.
 • Je staat in voor de uitbouw van een vrijwilligerswerking in het inloopcentrum. Je rekruteert, onthaalt en coacht hierbij de vrijwilligers.Wie ben je?
 • Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt bijzondere interesse om te werken met mensen in kwetsbare situaties.
 • Je hebt zin om een nieuw project mee vorm te geven en neemt hierin graag een trekkersrol op en je motivatie werkt hierbij aanstekelijk.
 • Je kan vlot drempels bij de doelgroep wegwerken en houdt ervan eerste contacten te leggen.
 • Je haalt veel voldoening uit netwerken en samenwerken.
 • Je hebt een grote kennis van de sociale kaart. Een bestaand professioneel netwerk is een groot pluspunt.
 • Je bent een doorzetter, ook al wordt je regelmatig geconfronteerd met tegenslagen.
 • Je gaat graag zelfstandig en probleemoplossend aan de slag en bent ondernemend.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je werkt nauwkeurig in je administratie.
 • Je handhaaft gemaakte afspraken consequent en stelt je grenzen.
 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

 • Kennis van andere talen is een groot pluspunt.

 • Ervaring met maatschappelijk kwetsbare groepen, outreachend werken, projectwerk of relevante persoonlijke ervaring in het thema kwetsbaarheid, strekt tot aanbeveling.

Wat mag je verwachten?

 • Een deeltijdse overeenkomst van bepaalde duur voor 19u per week tot 30 november 2021. Het uurrooster is af te stemmen met je teamverantwoordelijke.
 • Je werkt sporadisch ‘s avonds.
 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.314,19 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit. Je kan tot maximum 10 jaar anciënniteit mee overnemen.
 • Je standplaats is Mol. Je werkregio is Mol, Balen, Dessel en Retie. Je kan je vlot verplaatsen in deze regio.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je komt terecht in een enthousiast en ervaren team.
 • Je kan steunen op een bestaand netwerk.
 • De datum van indiensttreding is bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen?

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op 24 januari 2021 via deze website.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie op 25 januari 2021.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 27 januari 2021 tussen 9u en 13u. Dit zal omwille van de coronamaatregelen online plaatsvinden.

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De Kempen.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Anik Aerts via anik.aerts@cawdekempen.be / 0471 92 24 25 of directie Anne Meeus via anne.meeus@cawdekempen.be / 0474 95 21 51.

Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, gender, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.