Vacature gezinscoach

Brussel
Reageren voor 22.01.2021
Bepaalde duur, Deeltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

CAW Brussel – Team Gezinsondersteuning Ketjes Bxl
0,8 VTE gezinscoach – Vervangingscontract vanaf 1 februari 2021 tot augustus 2022

Taakomschrijving :

Jouw opdracht als gezinscoach binnen het project bestaat uit de ondersteuning van zwangere vrouwen en gezinnen met jonge kinderen die zich in een precaire en multi-probleemsituaties bevinden en waarbij de ontplooiingskansen van het kind in gevaar zijn.
Het KIND staat in dit project CENTRAAL. Via de methodiek van Outreach ondersteun je de gezinnen om de zorg, de opvoeding en de bescherming van het kind te kunnen garanderen en om uithuisplaatsing te vermijden. Je focust op het versterken van de krachten van oudersen hun context zodanig dat zij zelf toekomstgerichte keuzes kunnen maken.
Je zal in overleg gaan met andere terreinwerkers die hetzelfde gezin kennen of begeleiden(vb. begeleiders dagopvang, CLB-medewerkers, verpleegkundigen Kind & Gezin,…) , het gezin toeleiden naar zijn basisrechten en ook basisnoden proberen te lenigen. Alscasuscoördinator zal je de verdere opvolging door de verschillende partners met elkaar
afstemmen. Je garandeert ook de continuïteit in de hulpverlening

Plaats in de organisatie :
Dit project is ingebed in een samenwerkingsverband van verschillende jeugdhulpactoren in Brussel met als doel om kwalitatieve Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp verder uit te bouwen. Het team valt binnen de cluster Basisrechten en Financiële Hulpverlening van CAW Brussel.

Jouw troeven:

• een bachelor opleiding in menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring
• voldoende ervaring en voeling met individueel – en gezinsbegeleidingswerk
• relevante ervaring met jeugdhulp
• vertrouwd met teamwork / coaching
• op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren
• grondige kennis van de sociale kaart van Brussel
• Stressbestendig bij het werken met complexe dossiers

Profiel:

• vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren
• flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak
• bereid tot samenwerking
• interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek
• bereid tot bijscholing
• tweetaligheid (NL- FR), kennis van Engels en andere talen is een pluspunt
• kunnen omgaan met diverse persoonlijkheidsproblematieken en openstaan voor diversiteit

 

Ons aanbod:

• een boeiende job binnen een dynamisch samenwerkingsverband
• een vervangingscontract 0,80 vte tot augustus 2022 met onmiddellijke indiensttreding
• eetaling volgens barema B1c (PC319.01)
• extra legale voordelen : gratis woon werkverkeer met openbaar vervoer, maaltijd-cheques, extra verlof

 

Procedure:

Indien u zich in dit profiel herkent, verwachten we uw motivatiebrief en cv per email t/m 22 januari 2021 naar ann.vanmalderen@cawbrussel.be én freia.peeters@cawbrussel.be met vermelding : vacature team Gezinsondersteuning Ketjes.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardhei