Vacature ref. 2021-75 Hulpverlener – Passerel Genk – CAW Limburg

Genk
Bepaalde duur, Deeltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

CAW Limburg is op een zoek naar een dynamische (m/v/x)

Hulpverlener voor vrouwenopvangcentrum De Passerel in Genk

Profiel

Bachelor in een menswetenschappelijke richting (maatschappelijk werk, orthopedagogie, …) – Bijkomende opleiding wordt naar waarde geschat – Goede kennis van het Nederlands – Affiniteit met de doelgroep van dak- en thuisloze vrouwen en hun eventueel vergezellende kinderen

Contract

Contract bepaalde duur van 65% (24,7 uur/week) – vervanging zwangerschap

 • 45% individuele begeleiding (17,1u)
 • 20% groepsbegeleiding (7,6u)

Start tewerkstelling

Zo snel als mogelijk

Plaats van tewerkstelling

Genk

Vergoeding

Volgens Paritair Comité 319.01: Individuele begeleiding volgens barema B1c + Groepsbegeleiding volgens barema B22, aangevuld met extralegale voordelen

Solliciteren

Mail een gemotiveerd schrijven met jouw CV voor 1 december naar vacatures@cawlimburg.be en elke.vuylsteke@cawlimburg.be .  Te vermelden referentie: 2021-75
Voor meer info kan je terecht bij Elke Vuylsteke, teambegeleider – elke.vuylsteke@cawlimburg.be – 0472 66 71 91

Selectieprocedure

Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en cv’s.  Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden model 2) voor te leggen.

 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende culturen en/of die beschikken over interculturele competenties.

Wie zijn wij?

 

CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.

Woonteam De Passerel maakt deel uit van de forensische cluster van CAW Limburg en biedt residentiële opvang en begeleiding aan dak- en thuisloze vrouwen en hun eventueel vergezellende kinderen in groepsverband.

Als individuele begeleider (45%) sta je mee in voor een laagdrempelige, kwaliteitsvolle en integrale individuele psychosociale, financieel-administratieve begeleiding die gericht is op het verhogen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners en op het doorstromen naar een stabielere woon- en leefsituatie.

Als groepsbegeleider (20%) sta je mee in voor een evenwichtige en goede sfeer in de cliëntgroep en organiseer je mee het logistieke aspect van de leefgroep.

Wat verwachten wij van jou?

Bevoegdheden

Ondersteunen en begeleiden van het samenleven in huis

 • Toezien op de toepassing en naleving van het huishoudelijk reglement
 • Bijzondere aandacht voor het welzijn van de eventueel vergezellende kinderen
 • Behandelen van aanmeldingen
 • Plannen en verzorgen van nieuwe opnames
 • Individuele begeleiding op verschillende levensdomeinen van cliënten tijdens hun verblijf in De Passerel
 • Actieve participatie in de dagdagelijkse werking: observeren en rapporteren, deelnemen aan teamvergaderingen, registreren, ondersteunen en begeleiden van het samenleven in huis, …
 • Hanteren van eventuele crisissituaties

Plaats in de organisatie

De hulpverlener werkt onder leiding van teambegeleider en maakt deel uit van het team van De Passerel

Kennis en ervaring

Affiniteit met de problematiek van dak- en thuisloosheid

 • Affiniteit met psychiatrie, verslaving en mensen met een mentale beperking
 • Affiniteit met kinderen
 • Kennis van groepsdynamische processen
 • Ervaring met gesprekken waarin emoties hoog kunnen oplopen

Competenties

 • Sterke gesprekstechnische -, sociale – en hulpverlenende vaardigheden
 • Een hulpverleningstraject kunnen opstarten en continueren
 • Een open, niet veroordelende houding maar wel zorgzaam confronterend
 • Deontologisch correct handelen
 • Zorgvuldige administratie en registratie, professionele communicatie met en verslaggeving naar samenwerkingspartners
 • Ondernemend en doortastend
 • Kunnen omgaan met crisissituaties
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid

Resultaatsgebieden/Taken

Maximale betrokkenheid bij het gehele cliëntsysteem, systemisch werken

 • Aandacht hebben voor – en kunnen inspelen op de dynamieken in huis
 • Motiverend en aanklampend werken
 • Snel en gepast reageren in situaties van verontrusting
 • Actieve aandacht voor de kinderen in het gezin en het ruimere netwerk van de cliënt
 • Actieve samenwerking en heldere communicatie met collega’s, alle betrokken hulpverleners en politionele – en gerechtelijke actoren
 • Gepaste houding van afstand – nabijheid

Wat bieden we je?

 

 • Een uitdagende, afwisselende job met veel leerkansen in een warm en enthousiast team
 • Verloning volgens Paritair Comité 319.01
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgend Paritair Comité met omniumverzekering
 • Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen
 • Sociaal abonnement
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie volgens wettelijk tarief

Download: 2021-745 Pas - HV