JOBSTUDENT JEUGDWELZIJNSWERKER ’t SALON – 19u

Brugge
Reageren voor 18.06.2024
Bepaalde duur, Deeltijds, Jobstudent

We zoeken een Jobstudent jeugdwelzijnswerker voor ‘t Salon
19u (M/V/X) – 01/07/2024 tot 31/08/2024 – regio Brugge

Wat is je job?

Jongerenwerking ’t Salon biedt laagdrempelige vrijetijdsbesteding en ontmoeting aan
maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 14 en 25 jaar. Naast het organiseren van instuif,
ontspannende en vormende activiteiten is er ook aandacht voor het persoonlijke verhaal en
het individueel welzijn van de jongeren. ’t Salon werkt op maat en op het tempo van de
jongeren en verwijst hen door naar een andere dienst indien nodig en met toestemming.
’t Salon wil de stem van maatschappelijk kwetsbare jongeren versterken en stuurt signalen uit
die betrekking hebben op de leefwereld en de maatschappelijke situatie van kwetsbare
jongeren. Je werkt samen met de jongeren en de (boven)lokale actoren verder aan een warme
ontmoetingsplek en gaat ook op pad om jongeren te treffen in hun leefwereld.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

● Je maakt deel uit van het Jongerenteam regio Brugge van CAW Noord-West-Vlaanderen.
● Je doet aan blended en outreachende hulpverlening: contacten met jongeren verlopen zowel telefonisch, via mail, face-to-face, via de chat, in hun leefwereld, … Je gaat
proactief aan de slag door ook jongeren zelf op te zoeken. Kortom, mobiel werken zit in je bloed!
● Je staat mee in voor de planning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten.
● Je werkt vooral op momenten dat jongeren vrije tijd hebben, d.w.z. op maandagmiddag, woensdagen (tot 20u), vrijdagen (tot 22u). Flexibiliteit schrikt je zeker niet af.
● Je biedt een luisterend oor en hebt oog voor de welzijnsvragen waar jongeren mee zitten.
● Je kent de sociale kaart en kan jongeren, op hun tempo, toeleiden tot de juiste diensten.
● Je werkt projectmatig aan de hand van de behoeften en ervaringen van de doelgroep.
● Je hebt kaas gegeten van participatief werken en peer support en komt tot een gedragen werking voor (en vooral) door de jongeren!
● Je werkt zeer preventief en kan ook preventieve acties op poten zetten.

Wie is onze nieuwe collega?

● Een student hoger onderwijs (professionele bachelor of HBO5) in menswetenschappen, die met hart en ziel gelooft in de visie en werking van het CAW. Ervaring in het
jeugdwerk of door een stage met jongeren is een extra troef!
● Een integer, geëngageerd persoon die respectvol omgaat met mensen.
● Een hulpverlener met een dosis gezond verstand, die van aanpakken weet en niet afgeschrikt wordt door moeilijke vragen en verontrustende verhalen.
● Iemand die kan meedenken, verantwoordelijkheid kan opnemen en streeft naar een sterke collegialiteit en samenwerking.
● Iemand die niet werkt van nine to five en soepel en zich flexibel inzet volgens de noden van de jongeren en hierin ook een gezond evenwicht kan vinden tussen werk en privé.
Mogelijk combineer je niet alle competenties. Laat dit jou er niet van weerhouden om je kandidaat te stellen. We voorzien een grondige inwerking en geven je alle kansen om je
competenties verder te ontwikkelen.

Wat zit er in voor jou?

● Een boeiende en uitdagende vakantiejob met veel autonomie.
● Je wordt ondersteund door een team van enthousiaste collega’s en een teamverantwoordelijke die samen met jou streven naar het welzijn van jongeren.
● Een halftijds contract bepaalde duur (19u) voor gans de zomerperiode.
● Verloning volgens PC 319.01.
● Betaling van jouw abonnement voor het openbaar vervoer of een vergoeding als je met de auto of de fiets naar het werk komt. Je krijgt ook een vergoeding voor
dienstverplaatsingen (met auto en fiets).
● Werkplaats: Vlamingdam 36, 8000 Brugge (bureau) + Ter Pannestraat 3, 8000 Brugge (werking ‘t Salon)

Wens je meer info?

Starten doe je liefst op 1 juli 2024!
● Voor bijkomende informatie en de functieomschrijving kan je terecht bij de teamverantwoordelijke Kira Vergote, kira.vergote@cawnoordwestvlaanderen.be of 0476/90 22 35.

Enthousiast?

Bezorg ons ten laatste op 17/06/2024 je motivatiebrief en cv via mail: sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be, met vermelding van de vacature waarvoor je
solliciteert. Je krijgt sowieso een antwoord.
Op 18/06/2024 beslissen we met wie we graag nader kennis willen maken. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek dat doorgaat op 19/06/2024.
Je komt terecht in een team dat deel uitmaakt van CAW Noord-West-Vlaanderen vzw, waar we met 230 gedreven en gemotiveerde collega’s en 150 vrijwilligers werken.
Het CAW Noord-West-Vlaanderen is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen Welzijnswerk en is actief in vier regio’s: Middenkust, Houtland, Oostkust en Brugge.
Wij willen graag dat onze medewerkersgroep een afspiegeling is van de maatschappij. Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine
of seksuele oriëntatie.
Je kunt uitgebreid met ons kennismaken op www.caw.be/locaties/caw-noord-west-vlaanderen-vzw

Download: 2024 06 06 Jobstudent 't Salon 19u