Begeleider Bezoekruimte

CAW De Kempen
Reageren voor 31.01.2021
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Turnhout.

De Bezoekruimte heeft tot opdracht cliënten tijdelijk te ondersteunen en de nodige begeleiding aan te bieden wanneer zich ernstige moeilijkheden of conflicten voordoen bij de verwezenlijking van het recht op persoonlijk contact. De begeleiding vertrekt vanuit het organiseren van contacten en gesprekken met en tussen de cliënten, om zo opnieuw ruimte te maken voor het kind in de conflictueuze relatie. Die contacten en gesprekken vinden plaats in of buiten een fysieke bezoekruimte.

In de context van conflictueuze scheidingssituaties begeleidt de bezoekruimte de omgangsregeling tussen de (groot)ouder met het recht op persoonlijk contact en zijn of haar (klein)kind(eren), of tussen broers en zussen.Centraal staat een conflictbeheersing. De ultieme doelstelling is een regeling waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Wat doe je?

 • Je ondersteunt cliënten d.m.v. onthaal permanentie en vraagverduidelijking, ondersteuning en begeleiding van cliënten voor tijdens en na de bezoeken, bemiddeling op het recht op persoonlijk contact waarbij vanuit meerzijdige partijdigheid gepoogd wordt om conflicten hanteerbaar te maken of op te lossen, toezicht houden in de bezoekruimte waar cliënten eigen activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren of waarin zij beschermd worden tegen negatieve invloeden en/of tegen zichzelf.
 • Je overlegt waar nodig en mogelijk of verwijst naar andere gespecialiseerde diensten of voorzieningen, teamoverleg.
 • Je neemt administratieve taken op; opmaak dossier, opmaken overeenkomsten, etc.
 • Je werkt mee aan het psycho-educatieve groepsaanbod voor cliënten op de wachtlijst, mogelijks werk je ook mee aan het groepsaanbod Kinderen uit de Knel.
 • Je werkt mee in een beurtrolsysteem op zaterdag.

Wie ben je?

 • Je beschikt over een bachelordiploma in de humane wetenschappen, in een sociale richting of je hebt relevante ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW.
 • Je hebt kennis van het welzijnslandschap in het arrondissement, kennis m.b.t. scheidingsproblematiek en de hulpverleningsmethodiek bemiddeling.
 • Je kan vlot omgaan met conflictsituaties en en weerstanden, je kan individueel en groepsgericht werken.
 • Je werkt overzichtelijk met zin voor orde en nakomen van verantwoordelijkheden, je kan zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je respecteert de bestaande visies en werkingsprincipes, je stelt je kritisch en constructief op t.o.v. de werking, je bent bereid tot reflectie en zelfkritiek, je bent flexibel en bereid tot bijscholing.
 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden. Kennis van andere talen is een pluspunt.

Wat mag je verwachten?

 • Wij bieden een contract van onbepaalde duur aan 50% (19u/week). Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 319.01 (B1c). Deze brutojaarwedde bedraagt 2.314,19 euro per maand voor 100 % jobtime en zonder baremieke anciënniteit.

 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

 • Je tewerkstellingsplaats is Stationstraat 80, Turnhout.

Datum indiensttreding : begin februari 2021

Ben je geïnteresseerd?

Heb jij interesse in een job bij een steeds evoluerende organisatie die het welzijn van de mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • Je kandidatuur dient ten laatste op 31 januari 2021 in ons bezit te zijn.

 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie op 1 februari 2021.

 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een online gesprek op 3 februari 2021 tussen 13u – 17u.

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De Kempen. Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke anna.peeters@cawdekempen.be of 0470 10 17 46 of personeelswerker Lies Lavrysen lies.lavrysen@cawdekempen.be of 0493 09 68 44.

Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, gender, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.