Casemanager EMMA & SAM huis

Mechelen
Deeltijds,Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Situering van de functie

10% van de vrouwen en 5% van de mannen in België is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van partnergeweld. Een klein deel daarvan zoekt hulp en opvang in een vluchthuis. In Vlaanderen zijn er 5 vluchthuizen, waaronder één in Mechelen, het Emma Huis voor vrouwen en Sam Huis voor mannen. Het vluchthuis in Mechelen vangt slachtoffers van familiaal geweld met hun minderjarige kinderen op in een veilige omgeving. Voor elke clientsysteem is er een studio ter beschikking en daarnaast zijn er nog gedeelde faciliteiten. Het vluchthuis biedt haar cliënten een kortdurende opvang van maximaal een 2-tal maanden aan. Het vluchthuis in Mechelen is een dienst van CAW Boom Mechelen Lier vzw, werkt vanuit een integrale en contextuele visie op intra familiaal geweld en wil haar cliënten ondersteunen in het (her)vinden van de eigen krachten. Het vluchthuis in Mechelen is op zoek naar een casemanager .

Doel van de functie

De casemanager neemt een centrale rol op in de hulpverlening aan de cliënt tijdens zijn/haar verblijf in het vluchthuis. De casemanager werkt samen met de cliënt om de gezinssituatie te analyseren, te zoeken naar de eigen krachten en hulpbronnen van de cliënt en een inventaris te maken van de hulpvragen. Op basis daarvan stelt de casemanager samen met de cliënt en het team een hulpverleningsplan op waarbij andere diensten van het CAW en externe hulpverleningsinstanties worden ingeschakeld. Zo nodig werkt de casemanager samen met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen De casemanager zoekt personen en organisaties die op grond van het hulpverleningsplan een aanbod doen en houdt toezicht op voortgang, de te zetten en reeds gezette stappen De relatie tussen de casemanager en de client wordt gekenmerkt door respect en veiligheid. Er wordt gestreefd naar co-creatie.

Taken

 • De casemanager vrouwen inventariseert de hulpbehoeften van de cliënt/bewoonster in het vluchthuis, bepaalt samen met de cliënt de prioriteiten en maakt een hulpverleningsplan op met haalbare doelstellingen. De hulpverlening sluit aan bij de eigen kracht van de cliënt.
 • De casemanager zoekt personen en organisaties die op grond van het hulpverleningsplan een aanbod doen, voor sommige aspecten in samenwerking met de gastvrouwen.
 • De casemanager voert het plan van aanpak uit, houdt toezicht op vooruitgang, de te zetten en reeds gezette stappen.
 • De casemanager evalueert de voortgang van het hulpverleningsplan en beëindigt de dienstverlening in samenspraak met het team en in overeenstemming met het vluchthuisconcept.
 • De casemanager signaleert op het niveau van de cliënt hiaten in de dienstverlening en doet concrete voorstellen ter verbetering/uitbreiding van de keten.

Basiscompetenties casemanager

 • Communicatief en contactvaardig. De casemanager legt contacten met de cliënt en met de ketenpartners.
 • Diagnosticerend: De casemanager is bekwaam in het opstellen van een sociale diagnose en inventariseren van behoeften en krachten van de cliënten. De casemanager kan de gegevens rubriceren, analyseren en daaruit conclusies trekken. De casemanager is ook in staat te detecteren of een 2de lijns-problematiek aanwezig is en hiernaar te handelen.
 • Cliëntgericht: de casemanager ziet de cliënt als participant, mederegisseur in het hulpverleningsplan.
 • Inhoudelijk competent: de casemanager kent de problematiek van intra familiaal geweld en vertrekt vanuit een integrale en contextuele visie. Hij is in staat vanuit een systemische kijk met plegers van familiaal geweld te werken.
 • Gericht op ketenwerking: de casemanager heeft een goede kennis van het hulpverleningsaanbod en de regionale sociale kaart.
 • Discreet en bewust van de veiligheidsrisico’s: Het vluchthuis in Mechelen heeft een discreet adres om de veiligheid van de cliënten en de teamleden zo goed mogelijk te waarborgen. De casemanager bewaakt mee de veiligheid.
 • Heeft een professionele verhouding/relatie met de cliënten, gekenmerkt door een goed evenwicht tussen nabijheid en afgrenzing.
 • Is gericht op samenwerking in een team en is in staat in intervisie en supervisie met collega’s en teamverantwoordelijke te participeren.

Aanbod

 • Contract: 50% VTE contract onbepaalde duur
 • Verloning: Barema B1c volgens PC 319.01
 • Locatie van tewerkstelling: Mechelen
 • Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding
 • Hospitalisatieverzekering
 • Groepsverzekering
 • Omniumverzekering van de wagen voor dienstverplaatsingen
 • 2 extra verlofdagen, 2 extra feestdagen en 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit
 • Geen weekendwerk, wel sporadisch avondwerk

Sollicitatieprocedure

Voor meer info over de functie en het uitgebreide functieprofiel kan je terecht bij Gertjan Eenens, Coördinator HR, gertjan.eenens@cawboommechelenlier.be

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via onderstaande link:

https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=e28d88d2-0162-4032-85e5-406122bb03ae&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

 

Download: Casemanager EMMA & SAM huis