Casusregisseur Intrafamiliaal Geweld

Mechelen
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Intrafamiliaal geweld (IFG) is een omvangrijk maatschappelijk probleem. De complexiteit ervan en de verwevenheid met problemen op verschillende levensdomeinen maakt het voor individuele diensten vaak onmogelijk om het geweld enkel vanuit hun eigen werkingskader en expertise te stoppen. Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om de veiligheid van alle gezinsleden te kunnen garanderen en het geweld duurzaam te stoppen.

Als Mechelse diensten en organisaties hebben we onze krachten gebundeld en een lokaal Family Justice Center opgericht. Het Family Justice Center (FJC) Mechelen wil vanop één locatie hulp bieden aan gezinnen die met intrafamiliaal geweld geconfronteerd worden. Door snel, adequaat en vraaggericht hulp te bieden, creëren we veiligheid in gezinnen. Het FJC is momenteel een niet-rechtstreeks toegankelijke dienst. Dit wil zeggen dat cliënten via andere professionelen (arts, hulpverlener, politie, ..) kunnen worden doorverwezen naar het FJC.

Het FJC is een samenwerkingsverband tussen politie, parket, justitiehuis, vertrouwenscentrum, hulpverleningsorganisaties, lokaal bestuur en Vlaamse overheid. De oorzaken van intrafamiliaal geweld zijn dikwijls complex. Daardoor kunnen organisaties het probleem niet altijd alleen oplossen. Het FJC zet in op samenwerking; het geweld moet stoppen.

De Casusregisseur is de vaste aanspreekpersoon voor het gezin en de betrokken partners. Hij/zij/x doet zelf geen hulpverlening maar volgt de uitvoering van het plan van aanpak door de betrokken diensten op en houdt bij de uitvoering hiervan rekening met de belangen en rechten van alle gezinsleden, hij/zij/x is in staat tot een meerzijdige partijdigheid. De Casusregisseur bespreekt samen met de cliënten het plan van aanpak, checkt bij hen hoe de uitvoering verloopt en zorgt voor verbinding tussen het cliëntsysteem en de betrokken partners.

We zoeken een enthousiaste Casusregisseur die er niet voor terug schrikt om met gezinnen te werken. Hij/zij/x kan vanuit een open communicatie samenwerken met verschillende interne en externe diensten. Emancipatorisch en netwerkversterkend te werk gaan is jouw ding en je beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan. De Casusregisseur dient oplossingsgericht te kunnen werken, over de nodige overtuigingskracht te beschikken en besluitvaardig te zijn.
Ervaring met de doelgroep en met het thema IFG is een pluspunt.

Omdat de Casusregisseur zich moet kunnen verplaatsen over het gehele arrondissement Mechelen, verwachten we dat hij/zij/x zich kan verplaatsen en dus beschikt over een rijbewijs. Hij/zij/x moet ook bereid zijn tot occasioneel avondwerk.

De Casusregisseur wordt ingeschakeld in het FJC-team en werkt samen met de collega’s van het FJC-team aan de verdere uitbouw van het FJC Mechelen.

Aanbod

  • Contract: halftijds contract onbepaalde duur.
  • Verloning: Barema B1c volgens PC 319.01
  • Standplaats: FJC Mechelen, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
  • Groepsverzekering
  • Hospitalisatieverzekering
  • 2 extra feestdagen, 2 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit
  • Extra leeftijdsgebonden verlofdagen (+35 jaar = 5 dagen extra, +45 jaar = 12 dagen extra, +50 jaar = 24 dagen extra en +55 jaar = 36 dagen extra).
  • Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding
  • Omniumverzekering dienstverplaatsingen

Sollicitatieprocedure

Voor meer info over de functie kan je terecht bij Joris Claes, Directeur Hulpverlening CAW Boom Mechelen Lier, joris.claes@cawboommechelenlier.be.

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via een mail naar personeelsdienst@cawboommechelenlier.be.

Reageer meteen op deze vacature want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten kandideren.