Casusregisseur Intrafamiliaal Geweld

Mechelen, Boom, Lier
Deeltijds,Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier is op zoek naar een halftijdse Casusregisseur Intrafamiliaal Geweld.

Intrafamiliaal geweld (IFG) is een omvangrijk maatschappelijk probleem. De complexiteit ervan en de verwevenheid met problemen op verschillende levensdomeinen maakt het voor individuele diensten vaak onmogelijk om het geweld enkel vanuit hun eigen werkingskader en expertise te stoppen. Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om de veiligheid van alle gezinsleden te kunnen garanderen en het geweld duurzaam te stoppen.

In Mechelen hebben we de laatste jaren via de ketenaanpak een methodiek ontwikkeld om samen met alle partners IFG aan te pakken. Deze methodiek blijven we inzetten voor de hoogrisico- en multiproblemsituaties van IFG. Daarnaast merken we dat het nodig is om sneller te kunnen samenwerken in complexe dossiers. Ook is het aanbod aan hulpverlening nog steeds erg versnipperd en betrokkenen worden nog te vaak van de ene naar de andere dienst doorverwezen, waardoor heel wat cliënten afhaken en hulp soms niet of te laat komt.

Dit kan en moet anders. Daarom willen we als Mechelse diensten en organisaties onze krachten bundelen en bouwen aan een lokaal Family Justice Center. Het Family Justice Center (FJC) Mechelen wil vanop één locatie hulp bieden aan gezinnen die met intrafamiliaal geweld geconfronteerd worden. Door snel, adequaat en vraaggericht hulp te bieden, creëren we veiligheid in gezinnen.  FJC is momenteel een niet-rechtstreeks toegankelijke dienst. Dit wil zeggen dat cliënten via andere professionelen (arts, hulpverlener, politie-agent, ..) kunnen worden doorverwezen naar het FJC.

Binnen het FJC wil de Korte Keten (KK) Mechelen hoog risicosituaties van intrafamiliaal geweld op een multidisciplinaire manier aanpakken. De Korte Keten is een samenwerkingsverband tussen politie, parket justitie,vertrouwenscentrum hulpverleningsorganisaties. De oorzaken van intrafamiliaal geweld zijn dikwijls complex. Daardoor kunnen organisaties het probleem niet altijd alleen oplossen. De Korte Keten zet in op samen te werken; het geweld moet stoppen.

De Casusregisseur is de vaste aanspreekpersoon voor het gezin en doet de regie van de betrokken diensten vanuit een helikopterperspectief. Hij/zij/x doet zelf geen hulpverlening maar volgt de uitvoering van het plan van aanpak door de betrokken diensten op en houdt bij de uitvoering hiervan rekening met de belangen en rechten van alle gezinsleden, hij/zij/X is in staat tot een meerzijdige partijdigheid. De Casusregisseur bespreekt samen met de cliënten het plan van aanpak, checkt bij hen hoe de uitvoering verloopt en koppelt het verloop van de uitvoering van het plan van aanpak terug naar de Korte Keten.

We zoeken een enthousiaste Casusregisseur die er niet voor terug schrikt om met gezinnen te werken. Hij/zij/x kan  vanuit een open communicatie samenwerken met verschillende interne en externe diensten.Emancipatorisch en netwerkversterkend te werk gaan is jouw ding en je beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan.

Omdat we als organisatie meer en meer inzetten op mobiel en outreachend werken, verwachten we van onze medewerkers dat ze zich over heel ons werkingsgebied kunnen verplaatsen en dus beschikken over een rijbewijs. Zij moeten ook bereid zijn tot wekelijks avondwerk.

Aanbod

  • Contract: halftijds contract onbepaalde duur.
  • Verloning: Barema B1c volgens PC 319.01
  • 2 extra feestdagen, 2 extra verlofdagen + 1 extra verlofdag per 5 jaar anciënniteit
  • Gratis treinabonnement of kilometervergoeding woon-werk (privé vervoermiddel of De Lijn) of fietsvergoeding
  • Omniumverzekering dienstverplaatsingen
  • Groepsverzekering
  • Hospitalisatieverzekering

Sollicitatieprocedure

Voor meer info over de functie kan je terecht bij Leen Uytterhoeven, Directeur Hulpverlening CAW Boom Mechelen Lier, leen.uytterhoeven@cawboommechelenlier.be.

Sollicitaties dienen d.m.v. een uitgebreide motivatiebrief en actuele cv te gebeuren via onderstaande link: https://www.antonhr.be/recruitment/application.aspx?v=7b1db581-bc2e-4972-a02f-e45487071d02&c=fcd268bd-1db7-489e-b365-47711b63c9db&l=2067

Reageer meteen op deze vacature en plaats je vacature via het webformulier want wij werken niet met een deadline, maar sluiten de vacature af van zodra er voldoende valabele kandidaten hebben gesolliciteerd.

Download: Casusregisseur Intrafamiliaal Geweld