Hulpverlener Begeleid Zelfstandig Wonen

Geel
Reageren voor 11.12.2022
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

Wie zijn wij?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Wij bieden hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Je zal werken in het team Wonen Ambulant, een team dat hulpverlening biedt aan mensen die moeilijkheden ervaren op vlak van wonen.

Taken

 • Je werkt met jongvolwassenen tussen de 18-25.
 • Het bieden van begeleiding en training gericht op het verwerven, middels een trainings- en begeleidingsprogramma rond de competenties om zelfstandig te wonen.
 • Cruciaal is dat het hier gaat om een relatief intensief programma van een bepaalde duur.
 • De integrale begeleiding beoogt het agogisch en procesmatig beïnvloeden van de cliënt of diens situatie met de bedoeling zijn zelfredzaamheid te optimaliseren op sociaal-materieel, psychisch, relationeel en lichamelijk gebied.
 • De training beoogt het vergroten van de competenties (kennis, cognitieve en praktische vaardigheden, bekwaamheid, waarden en normen, motivatie) om zelfstandig te wonen via formele en informele leerprocessen.
 • Cruciaal in een integrale begeleiding is dat er tegelijkertijd aan meerdere problemen op meerdere levensdomeinen gewerkt wordt en bovendien aan de samenhang tussen die problemen.
 • Preventie : interne en externe signalen vertalen in concrete preventieve projecten.
 • Contacten en netwerken uitbouwen met belendende sectoren. Actieve participatie aan relevante overlegstructuren in functie van netwerkvorming.
 • Je neemt deel aan bestaande interne en externe overlegstructuren ifv de werking.
 • Je behandelt elke cliënt gelijkwaardig, ongeacht leeftijd, gender, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, beperking en/of chronische ziekte. Je verwerkt de geboden hulpverlening systematisch in het elektronisch dossier.

Wie ben je?

 • Je hebt een Bachelor en/of Master in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardige ervaring.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden om met cliënten en hun gezinscontext te werken en kan met administratie van de cliënten aan de slag.
 • Je bent een netwerker die contacten vasthoudt en met ambitie externe gesprekken durft aan te gaan.
 • Je bent leergierig, stressbestendig, bereid tot reflectie en kan zelfstandig werken.
 • Kennis van andere talen strekt tot aanbeveling.
 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.
 • Interculturele ervaring is een absoluut pluspunt.
 • Je kan aanklampend werken i.f.v. korte termijn doelen.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Wat mag je verwachten?

 • Wij bieden een boeiende en uitdagende leeromgeving in een team waarbinnen de ruimte geboden wordt om je eigen expertise verder uit te bouwen.
 • Wij bieden een contract van onbepaalde duur voor 70% jobtime. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.772,30 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je tewerkstellingsplaats is Diestseweg 144 te Geel.
 • Startdatum is zo snel mogelijk.

Ben je geïnteresseerd?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op 11/12/2022.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke Marc Wijnants (0479 820 144) via marc.wynants@cawdekempen.be of directielid Jos Bortels (0478/32.95.73) of via jos.bortels@cawdekempen.be.

Voor vragen over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via lies.lavrysen@cawdekempen.be of 0493 09 68 44.

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.