Hulpverlener Relaties en Persoonlijke problemen en bemiddeling in familiezaken (0.5 VTE – onbepaalde duur)

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 05.06.2023
Deeltijds, Onbepaalde duur

VACATURE
PSYCHOSOCIAAL BEGELEIDER Relaties en Persoonlijke problemen & Bemiddeling in Familiezaken – regio Roeselare-Izegem, 0.5VTE onbepaalde duur (0.2VTE Familiale bemiddeling + 0.3VTE Relaties en persoonlijke problemen)

We zoeken een Psychosociaal begeleider team Relaties en Persoonlijke problemen die integraal aan de slag gaat met cliënten en hun context. Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt. Samen met je cliënt en diens netwerk zoek je naar gepaste ‘oplossingen’.
Je sta in voor de psychosociale begeleiding op eerste lijn van kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsvragen.
Je maakt deel uit van een team dat zich focust op cliënten met persoonlijke problemen of met gezins- en/of relationele problemen.
Als bemiddelaar in Familiezaken begeleid je ex-partners die een overeenkomst willen om de gevolgen van hun scheiding te regelen, of een overeenkomst willen (hernieuwen) m.b.t. het gezamenlijk ouderschap (gezag, verblijf en kosten) van hun kinderen.

Jouw opdrachten
Psychosociaal begeleider Team Relaties en Persoonlijke problemen

 • Je begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsproblemen conform de visie en werkingsprincipes van het CAW.
 • Je werkt een hulpverleningsvoorstel en een begeleidingsplan uit op basis van de noden van de cliënt/het cliëntsysteem. Je zorgt voor een systematische en periodieke evaluatie en bijsturing van de begeleiding in samenspraak met het cliëntsysteem.
 • Je biedt consult volgens expertise zowel aan externe diensten als aan collega’s intern.
 • Je bouwt actief een netwerk met andere diensten uit in functie van de cliënten.
 • Je neemt administratie op in functie van de cliënt en de organisatie.
 • Je neemt deel aan relevant intern en extern overleg.

Psychosociaal Begeleider Bemiddeling in Familiezaken

 • Informeren over de bemiddelingsprocedure, rol van de bemiddelaar, de bemiddelingsprincipes, de deontologie van de bemiddeling, het bemiddelingsprotocol;
 • Bij aanwezigheid van kinderen:
 • bekommernissen naar de kinderen samen verkennen. Informeren over de juridische, financiële aspecten in verband met de kinderen of verwijst hiervoor naar een deskundige,
 • Ondersteuning bieden bij het verhogen van de inleving in praktische, psychische en emotionele gevolgen van een scheiding voor het kind,
 • Nagaan op welke manier kinderen kunnen betrokken worden in bemiddeling.
 • Standpunten van beide partijen naast elkaar zetten;
 • Bekommernissen van partijen samen verkennen; informeren over de juridische, financiële aspecten in verband met de scheiding of hiervoor verwijzen en samenwerken met een deskundige;
 • Samen zoeken naar een overeenkomst waar alle partijen achter staan.

Jouw profiel

 • Je beschikt minimum over een bachelor diploma in een sociale/ menswetenschappelijke richting;
 • Je bent in het bezit van een getuigschrift opleiding Bemiddeling in Familiezaken of je bent bereid om deze opleiding te volgen;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart;
 • Je kan omgaan met crisissituaties, agressief en grensoverschrijdend gedrag;
 • Je bent alert voor zeer diverse onderliggende problematieken en kan hierover info opzoeken of informatie inwinnen om hiermee om te gaan tijdens cliëntcontacten;
 • Je hebt kennis van omgaan met hoog conflictueuze scheidingssituaties;
 • Je hebt kennis van bemiddelingstechnieken en meerzijdige partijdigheid;
 • Je hebt affiniteit met de werking van justitie en advocatuur.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je werkt afhankelijk van de noden vanuit de locatie Roeselare en Izegem.
 • Arbeidsovereenkomst 0.5VTE onbepaalde duur (0.2VTE Familiale bemiddeling + 0.3VTE Relaties en persoonlijke problemen).
 • Je werkt dinsdag tem donderdag. Avondwerk op woensdagen tot 19u.

Solliciteren

 • Solliciteren kan tot er een geschikte kandidaat is gevonden. Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be .
 • Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke opdracht toegestuurd.
 • Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke opdracht komen op gesprek in de Krekelstraat 56 te Izegem.
 • Extra info kan verkregen worden bij Céline Bisschop via celine.bisschop@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0492 22 54 14.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

Download: 20230405_Vacature Hulpverlener_0.5VTE RPP en bemiddeling