Hulpverlener Slachtofferhulp

Mechelen
Reageren voor 01.12.2022
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Over ons

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekken we vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf. Zo stimuleren en motiveren we hun zelfredzaamheid.

Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren uit het werkveld en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt 1 deeltijdse (50% eventueel 60%) Hulpverlener Slachtofferhulp

Over de functie

Als hulpverlener slachtofferhulp maak je deel uit van de cluster ‘Forensisch Welzijnswerk’ binnen het CAW Boom Mechelen Lier en maak je deel uit van een team slachtofferhulpverleners.

Je biedt ondersteuning en begeleiding aan volwassenen en kinderen die slachtoffer werden van een misdrijf alsook aan familieleden, naastbestaanden en andere nauw betrokkenen (vb. getuigen). Je gaat om met een brede waaier aan problematieken ten gevolge van strafbare feiten (geweld, inbraak, diefstal, stalking, zedenfeiten,..), een verkeersongeval, een zelfdoding. Trauma, rouw, herstel zijn thema’s die als een rode draad door je begeleidingen lopen.

Je kan op een kracht- en herstelgerichte wijze emotionele, juridische en praktische begeleiding bieden en indien nodig toeleiden naar een gepaste vorm van verdere hulp- dienstverlening of ondersteuning, zowel intern als extern. Je biedt cliënten ondersteuning waar nodig, oa. bij contacten met andere diensten en instanties, zoals het parket, de rechtbank, de politie, advocaten,…

Je ben sterk in netwerken en samenwerken met verschillende actoren; politie en slachtofferbejegening, justitiehuis en slachtofferonthaal, verzekeringen,…

Je komt terecht in een team en neemt actief deel aan bijscholing, inter- en supervisie

Je bent sterk in telefonische contacten, administratie, planning en organisatie

Over jou

Je werkt vanuit een open communicatie en leerhouding samen met collega’s, vrijwilligers en andere interne en externe diensten.

Je hebt een authentieke, onbevooroordeelde houding ten aanzien van cliënten en derden, met extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen. Je bent in staat om zelf contact op te nemen met de cliënt, ook al heeft deze (nog) geen expliciete hulpvraag.

Je kan doelgericht en methodisch werken, je bent empathisch en kan onderliggende noden en behoeften van het slachtoffer naar boven brengen en erop anticiperen. Actief luisteren en open vragen stellen zijn gesprekstechnieken die je beheerst.

Als hulpverlener heb je een meerzijdig partijdige houding en kan je polarisatie vermijden. Je kan ook het perspectief van de andere partij binnenbrengen, herstelgericht werken.

Ervaring in het werken met slachtoffers is een meerwaarde. Kennis van de sociale kaart en noties van het strafrecht zijn pluspunten.

Als organisatie zetten we in op mobiel en outreachend werken. Je beschikt over een rijbewijs B (eigen vervoer niet noodzakelijk) en kan je verplaatsen binnen ons werkingsgebied (Boom – Mechelen – Lier).

Je bent bereid om 1 avond in de week te werken.

Voor meer info over de functie kan je terecht bij Natalie.VanPaesschen@cawboommechelenlier.be, Clusterverantwoordelijke forensisch welzijnswerk.

We zorgen voor jou

  • Als hulpverlener slachtofferhulp maak je deel uit van de cluster ‘Forensisch Welzijnswerk’ binnen het CAW Boom Mechelen Lier en maak je deel uit van een team slachtofferhulpverleners.
  • Je komt terecht in een organisatie in beweging, waar je ervaring kan opdoen en groeien. We bieden je ondersteuning via intervisie, supervisie en coaching.
  • We bieden je een deeltijds contract van onbepaalde duur
  • Extralegale voordelen zoals een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering
  • Tussenkomst in vervoersonkosten, zowel woon-werkverkeer als dienstverplaatsingen
  • Glijdende werktijden om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen en een gunstige verlofregeling
  • Een smartphone en laptop voor werkgebruik

Hoe solliciteren?

Herken jij jezelf in deze vacature? Overtuig ons dan door je motivatiebrief en CV door te sturen naar; personeelsdienst@cawboommechelenlier.be, deadline 2 december 2022.

Eerste gespreksronde dinsdag 13 december.