Hulpverlener Sociale Opvang (Korte Opvang)

CAW De Kempen
Reageren voor 15.08.2022
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen.

Je komt terecht in het team Sociale Opvang in Turnhout. Hier worden mensen opgenomen die wegens omstandigheden dak en thuisloos geworden zijn. Dit kunnen crisisopnames, kortdurende trajecten of langdurige trajecten zijn.

Wat doe je?

  • Je werkt mee aan de residentiële opvang van personen en gezinnen in crisissituaties.
  • Je werkt een begeleidingsplan uit voor 3-5 cliëntsystemen met aandacht voor rechtendetectie, sociale zekerheid, verbetering van de inkomenssituatie, aangepaste woonsituatie, opbouw sociaal netwerk, veiligheidsplan, heropbouw zingeving, zelfbeeld, motivatie, etc.
  • Je biedt administratieve en emotionele ondersteuning.
  • Je regelt gepaste verwijzing en indien nodig verwijs je door en werk je samen met gespecialiseerde hulp.
  • Je voert zowel individuele als contextgesprekken.
  • Je neemt actief deel aan interne en externe overlegmomenten.
  • Je werkt actief mee aan de bekendmaking van de dienst.
  • Je bespreekt en evalueert het hulpverleningstraject van de cliënt op regelmatige basis met collega’s op de teamvergadering.
  • Je verwijst en/of leidt cliënten gericht naar andere interne of externe diensten en werkt constructief met hen samen rond het verloop van het hulpverleningstraject.

Wie ben je?

 

  • Je hebt interesse om te werken met dak- en thuislozen (ook in crisis) en hun context, zowel procesmatig als directief. Je hebt zicht op uitsluitingssystemen die dak- en thuisloosheid bevorderen.
  • Je behandelt elke cliënt gelijkwaardig, ongeacht zijn/haar leeftijd, gender, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, beperking of chronische ziekte.
  • Je hebt de nodige vaardigheden om met cliënten in hun gezinscontext om te gaan.
  • Je kan aanklampend werken ifv korte termijn doelen.
  • Je bent een netwerker.
  • Je bent stressbestendig, zelfstandig en zelfkritisch.
  • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.
  • Kennis van andere talen is een groot pluspunt. Benoem deze zeker in je motivatie.
  • Je hebt een Bachelor of Master in een menswetenschappelijke richting of je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW en/of armoedeproblematiek.
  • Ervaring in het werkveld strekt tot aanbeveling.
  • Interculturele ervaring is een absoluut pluspunt.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

 

Wat mag je verwachten?

  • Wij bieden een deeltijdse overeenkomst (50%) van onbepaalde duur voor. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.717,81 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
  • Je werkt in een flexibel uurrooster, inclusief sporadisch nacht en weekendpermanentie voor onthaal én voor de bewoners van de sociale opvang voor dak- en thuislozen.
  • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
  • Je tewerkstellingsplaats is Stationsstraat 80 in Turnhout met dienstverplaatsingen naar de Welzijnscampus in Geel.
  • Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur maandag 29 augustus 2022.

Ben je geïnteresseerd?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

  • We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 14 augustus 2022.
  • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
  • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke Vicky Mertens via 0473 18 05 40 of vicky.mertens@cawdekempen.be of Maja Debelder via 0491 35 14 30 of maja.debelder@cawdekempen.be

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.